Vennskapstre: Ei hand å holde i.

Vennskapstre: Ei hand å holde i.

Publisert: 18/10/2019
blog_post

Hvordan kan man være en god venn ved å glede samt ta vare på hverandre og verdien av vennskap og fellesskap?

Hos oss på avdeling Pegasus i Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage er relasjonskompetanse og sosial kompetanse noen av de viktigste satsningsområdene og dette legger verdigrunnlaget for alt vi gjør.

Hovedmålet er at disse elementene fra vårt pedagogiske grunnsyn skal gjennomsyre dagen vår, og i dette arbeidet er voksenrollen helt avgjørende. Vi skal være gode rollemodeller og dyktige veiledere for barna våre. Raushet, omsorg, varme og respekt er nøkkelordene for hvordan vi ønsker å møte våre barn. – Vi har hjerte for dem slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv.

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, ønsket vi å ha fokus på tolking av følelser, - både egne og andres, hvordan man kan være en god venn ved å glede samt ta vare på hverandre og verdien av vennskap og fellesskap. Fasiten fra barna var klokkeklar: når de er triste eller har en vanskelig dag er en klem og ei hand å holde i det som hjelper aller mest.

Et meget viktig fokus i dette arbeidet var respekt for ulikheter samt likeverd. For å konkretisere arbeidet vårt malte vi håndavtrykk og disse ble hengt opp i et vennskapstre. Slik visualiserer vi temaene vi har jobbet med på en god måte. Alle håndavtrykk er forskjellige og helt unike, og akkurat derfor er alle fantastisk flotte og verdifulle.

Prosjektet avsluttes ved at vi henger opp håndavtrykkene våre i treet på det flotte uteområdet vårt. Der vil 26 gode venner, -store og små, barn og voksne, henge sammen og minne oss på hvor mange venner vi har, hvor verdifulle vi er og hvor unik og viktig hver enkelt av oss er.

Vi vil også invitere barn og voksne fra de andre stuene til å komme å henge sine avtrykk sammen med våre. Hos oss er alle del av et veldig viktig fellesskap, og det vil vi gjerne minne både barn og voksne på hver eneste dag.

Blogg:
Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage
Pedagogisk leder, Hege Eriksen