En felles forståelse! #Vi viser interesse for deg

En felles forståelse! #Vi viser interesse for deg

Publisert: 22/05/2019
blog_post

Tenk deg at du flytter til et annet land hvor du ikke kan snakke språket eller kommunisere på engelsk. I tillegg skal du ha praksis i en ny jobb hvor du skal kommunisere med både barn og voksne. For Monica som kommer fra Polen var akkurat dette tilfelle.

Tekst:
Heidi Holstein 
Pedagogisk leder i Læringverkstedet Grim barnehage 

Da jeg fikk vite at vi i Læringsverkstedet Grim barnehage skulle få en i praksis som verken kunne kommunisere på norsk eller engelsk, måtte jeg forberede meg på hvordan jeg på en best mulig måte kunne ta imot henne i barnehagen.

En av kulturindikatorene våre i Læringsverkstedet er “Vi viser interesse for deg”. Vi er genuint interessert i deg uansett hvem du er, hvordan du tenker og hva som betyr noe for deg. For at Monica skulle få denne opplevelsen da hun kom til oss, måtte jeg finne noen verktøy til bruk for å fortelle om innholdet i barnehagen og ikke minst bli kjent med henne.

Dagen før Monica kom til oss, fant jeg frem noen store bildekort som viser dagsrytmen i barnehagen. Bildene viser situasjoner som innelek, påkledning, samlingsstund, vasking av hender, måltid, utelek og hvilestund. Disse kortene har jeg god erfaring med når vi har brukt dem sammen med flerkulturelle barn. Jeg informerte de andre voksne på avdelingen om at vi skulle vise disse kortene til Monica før overgangssituasjoner slik at hun visste hva som skulle skje i løpet av dagen.

Jeg ønsket også å bruke google transelate hvor jeg skrev inn setninger på norsk som ble oversatt til polsk. Jeg rigget til en bærbar datamaskin på avdelingen hvor vi hadde google transelate tilgjengelig da vi skulle kommunisere med Monica.

Så da Monica begynte hos oss, opplevde vi at når vi brukte bildekort angående dagsrytmen, bildekort fra Rime Rolf sin språk -vegg og google transelate, så klarte vi å skape trygghet og gode rammer for å bli kjent med Monica som person på en fin måte.

Alle som er i praksis hos oss ønsker vi å vise interesse for. Vi inviterer dem på sosiale ting sammen med personalet, oppmuntrer dem til å for eksempel lage mat fra hjemlandet sitt, vi har sendt med dem hjem bildebøker på norsk og støttet dem når de skal ut i jobb. Vi har hatt praksiselever som skal på jobbintervju og da har vi har øvd på intervju i barnehagen og personalet har heiet på dem helt frem til målstreken.

Så tenk deg at du flytter til et land hvor du ikke kan språket og skal ut i arbeidslivet. Tenk hvor trygt og godt det hadde vært for deg hvis de voksne du møtte var genuint interessert i deg og kunne kommunisere med deg uansett hvor du kom fra. Da hadde det kanskje ikke vært så skummelt å komme i ny jobb. Slik tenker vi i Læringsverkstedet Grim barnehage.