LEKEMILJØ, SAMLEK OG GODE RELASJONER

LEKEMILJØ, SAMLEK OG GODE RELASJONER

Publisert: 03/05/2019
blog_post

I Læringsverkstedet Fagertun barnehage har vi lenge jobbet med lek og lekeinitiativ, samt samspillet barn-voksen og barn-barn på en avdeling. Vi så at vi var nødt til å gjøre noen endringer i forhold til det fysiske miljøet for å utvikle oss enda mer.

Vi lot oss inspirere av boken «Lekelyst» og tok utgangspunktet i hvordan og hva en ettåring leker med. Avdelingen ble vurdert med kritiske øyne i forhold til hva vi ønsker å tilby barna av lekemateriale og hvilken lek og samlek vi ønsker å legge til rette for.

Vi var tydelige på at vi ønsket mange ulike lekesoner (møteplasser) i rommet som inspirerte til fantasi og skapertrang. Lekesoner med hovedvekt på møteplasser hvor vi la til rette for at barna kunne leke sammen. Mye definert lekemateriell ble tatt bort og erstattet med udefinerbart lekemateriell (løst materiale) og ulike leker av samme type. Vi passet blant annet på å ha nok bøtter og spann slik at alt kunne bæres, dras, legge oppi og tømme og flyttes på overalt på avdelingen.

Endringen kom straks. Vi så at barnas lek endret seg. Barna møttes i samlek oftere og mer positivt enn tidligere. Leken ble mer styrt av barnas egen fantasi, mindre voksenstyrt og «voksenavhengig» og leken ble mer fantasifull og i bevegelse hele dagen. Det ble mindre konflikter og mer positivt samspill om en felles opplevelse.

Vi er på vei, og disse bildene er starten på prosjektet. Bildene gir et eksempel på noe av det vi har gjort. Vi vil at vårt lekemiljø skal være i endring og utvikling kontinuerlig. Slik som barnas fantasi er. Så denne jobben har inspirert alle oss på avdelingen i stor grad, og det er fantastisk å se barn som møtes i magiske samspilløyeblikk i slike lekesoner. Lekesoner som vi har laget nettopp for å legge til rette for det.

 

Tekst:
Guro Hamnvik
Pedagogisk leder i Læringsverkstedet Fagertun barnehage