Mestring i måltidet for de yngste barna

Mestring i måltidet for de yngste barna

Publisert: 23/04/2019
blog_post

I Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø har vi et ekstra fokus på mestring og selvstendighet i måltidet for de yngste barna. Konseptet «Et godt måltid» legger føringer for at alle barn skal oppleve glede ved å klare selv. Dette har vi hatt et ekstra fokus på det siste året.

I Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø har vi et ekstra fokus på mestring og selvstendighet i måltidet for de yngste barna. Konseptet «Et godt måltid» legger føringer for at alle barn skal oppleve glede ved å klare selv. Dette har vi hatt et ekstra fokus på det siste året.

Rammeplanen sier at personalet skal «legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna».

Vi har egen tiltaksplan som sier noe om voksenrollen ved måltidet – blant annet at personalet skal sitte på hendene sine og vente til barnet ber om hjelp – det er fordi hjelperefleksene våre ofte er litt ivrige og vi hjelper barn som kanskje klarer selv. I forhold til barna er målet at vi skal la alle barn smøre selv, helle melk eller vann selv, dekke på og av bordet, samt sende mat til hverandre.

Hos oss går alle barn i skuffen, som er i barnehøyde, og henter sitt eget fat og egen kopp før de skal spise. Alle barn - uansett alder, har sin egen kniv ved måltidet. Hos de aller yngste holder en voksen kniven sammen med dem, og dermed lærer de bevegelsene som skal til for å smøre på brødskiva selv. Barn fra 1 ½ år smører nå brødskiven sin helt alene, etter å ha øvd siden august/september i fjor.

Til måltidet har vi små mugger med vann og melk. Her tømmer vi i akkurat passe mengde, slik at det ikke blir så veldig mye som tømmes utover hvis barnet er uheldig og bommer på koppen. Gleden i barnets ansikt når de mestrer å tømme melk i koppen sin, er noe som varmer ethvert barnehagehjerte.

Rundt bordet har vi fokus på gode samtaler, samt benevning av alle typer pålegg og mat. Vi spør ikke om barnet vil ha «sånn eller sånn», vi spør om de vil ha leverpostei eller hvitost. Sammen med barna øver vi på å bruke hverandres navn for å spørre om de kan sende pålegg som vi ikke rekker.

Små barn som starter hos oss, er ofte vant til å bruke tutekopp hjemmefra. Så snart de er trygge i barnehagen, starter vi å øve med vanlig kopp. Litt gris blir det enkelte ganger, men det er utrolig godt å se hvor raskt de mestrer å drikke av vanlig kopp.

Retningslinjene for mat og måltider i barnehagen sier at måltidet skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke. Vi ser enormt mye glede hos barna når de mestrer å smøre på brødskiva si selv, eller å tømme melk i koppen uten at det blir gris. Vi ser at de vokser av stolthet – og det er nettopp det de skal gjøre. De skal oppleve at de får til, at de mestrer! Og tenk at vi kan få frem den følelsen i noe så hverdagslig som måltidet!

Tekst:
Mette Seljenes
Styrer i Læringsverkstedet Knerten barnehage