Levende lekesoner

Levende lekesoner

Publisert: 15/03/2019
blog_post

Vi lar bilene, bøttene og spadene være igjen på uteområdet i barnehagen. Vi opplever at barnas fantasi, evnen til å tenke kreativt og gleden over å skape noe av det materialet som er tilgjengelig i naturen har økt med det valget vi har tatt.

Vi lar bilene, bøttene og spadene være igjen på uteområdet i barnehagen. Vi opplever at barnas fantasi, evnen til å tenke kreativt og gleden over å skape noe av det materialet som er tilgjengelig i naturen har økt med det valget vi har tatt.

Kristine Rishaug, Pedagogisk leder Læringsverkstedet Saltvern avd. Maskinisten Friluftsbarnehage

Etter oppkjøp høsten 2017 har vi gjort mange endringer inne i barnehagen. Det er blitt tydelige lekesoner med en læringsvenn som presenterer hver sin lekesone. Vi har laget bilbane med alt av kjøretøy plassert i nærheten, «gress» med bondegård og dyr osv. Vi har utnyttet den plassen vi har til å få det oversiktlig og ryddig, samt at leken er lett tilgjengelig for barna. I og med at vi er en liten barnehage, med forholdvis lite plass, flyter lekesonene ofte over i hverandre. Ubevisst har vi ikke gjort noe med det, til tross for at lekene har sin faste plass ved ryddetid, og barna leker ofte med leker på «feil» plass. Likevel ønsker vi denne gang å fokusere på de lekesonene hvor barna oppholder seg mest. Vi har referanseområdene våre i skogen med alt det naturen har å by på. Naturen er for oss den viktigste arenaen for lek og læring.

Som et bevisst valg av oss ansatte, har vi så å si aldri med leker på tur. Vi lar bilene, bøttene og spadene være igjen på uteområdet i barnehagen. Vi opplever at barnas fantasi, evnen til å tenke kreativt og gleden over å skape noe av det materialet som er tilgjengelig i naturen har økt med det valget vi har tatt. Barna leker de samme lekene som inne, men må samtidig samarbeide, kommunisere og bli enige om rammene som settes rundt leken med det naturlige «utstyret» de finner i skogen. Naturen bidrar til at leken løftes til nye høyder, sosial kompetanse utvikles og språket må brukes flittig når nytt utstyr skapes av barna selv.

Babyer, biler og lekevåpen blir det aldri nok av, men det er ikke behov for å starte en krangel når noe av dette mangler. Det er fordi barna bruker pinner som erstatter de “ekte” lekene, og i skogen blir det aldri fritt for slike ting. Barna gir pinnene en egen identitet, hva enn de leker at pinnen er. Men at det innimellom blir uenighet når plutselig “babyen som sover” blir plukket opp og brukt som sverd, skulle bare mangle. Og da må uenigheten løses der og da, kanskje vi finner en passende pinne å bruke som sverd.

Ingen eier naturen og ingen eier det som blir laget av barna. Dette er en holdning vi ansatte videreformidler til barna, og som alle i barnehagen er innforstått med. Det vil si at dersom det ikke er avtalt på forhånd, er det ingen regel at de barna som bygde noe dagen i forveien skal leke med dette dagen etter. På den måten lærer barna å dele, evnen til både å gi og ta, samt se at deres tanke og idé om hva de har laget videreutvikles og blir til noe annet i andres øyne. Det i seg selv kan være ganske lærerikt og inspirerende.

Læringsvennene er til enhver tid med på tur. Det varierer hvilken av læringsvennene som er med på tur ut fra tema og ønske til barna. De er med på å skape impulser til leken og får ofte egne roller av barna.

Med tanke på at vi er mye ute på tur og lar barna leke mye “frilek” med bruk av naturens materiale i leken, er det viktig at voksne tar del i barnas lek. Vi observerer, deltar og inspirerer alt ut fra hvem som leker og hva som lekes. Vi veileder og motiverer der hvor det er behov, og er støttespiller om det er det som trengs. Vi utstråler glede over å skape noe sammen med barna og viser engasjement i det de skaper. Vi er opptatt av å se det barna ser av muligheter og tar del i barnas impulser når vi kommer til et nytt sted. Barna har det de trenger av utstyr for å leke hvilken som helst lek ved å bruke det de finner i naturen. Her står rolleleken sterkt og barna opplever trygghet og mestring ved egen deltakelse.