Omgivelsene påvirker pedagogikken i barnehagen

Omgivelsene påvirker pedagogikken i barnehagen

Publisert: 23/02/2018
blog_post

Du har vel en mening om hvordan det skal se ut hjemme, på hytta og på arbeidsplassen din? Kreativt rot eller ryddig og strukturert, grønne planter, design, retro, farger, minimalisme? Hva gjør at du trives, slapper av eller jobber godt?

Du har vel en mening om hvordan det skal se ut hjemme, på hytta og på arbeidsplassen din? Kreativt rot eller ryddig og strukturert, grønne planter, design, retro, farger, minimalisme? Hva gjør at du trives, slapper av eller jobber godt? I mer eller mindre grad er vi opptatt av de fysiske omgivelsene, men at de påvirker oss og at vi med praktisk tilrettelegging kan optimalisere dem, sier forskningen er udiskutabelt.

Sansene våre registrerer automatisk inntrykk fra omgivelsene, som hjernen vår tolker som informasjon. Denne informasjonen setter i gang følelser og påvirker helse, kreativitet og energi. Vennlige, ryddige og estetisk gjennomtenkte rom øker velværet, skaper trivsel og gode fellesskap. Dette gjelder faktisk like mye for barn som for voksne. 

Hanne Wilhjelm, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, er en av dem som har engasjert seg i omgivelsenes betydning for de minste. Hun mener at barnehagens utforming og utnyttelse av rommenes funksjon, utgjør en viktig pedagogisk ressurs, og hun slår et slag for å la barna medvirke og sette sitt preg på rommene der de skal leke, lære og samspille.

Egen fagutvikler i Læringsverkstedet

Dette tar vi på alvor i Læringsverkstedet, og vi har i mange år hatt fokus på et ryddig og pedagogisk tilrettelagt miljø, både ute og inne i barnehagene. I tillegg har vi faktisk vår egen fagutvikler med spisskompetanse på interiørets betydning for pedagogikken i barnehagene. Yvonne Lindstad, har 14 års erfaring fra barnehage, og bruker mye av arbeidstiden sin på å reise rundt i Læringsverkstedbarnehagene og veilede personalet i pedagogisk bruk av interiør og omgivelser.

– Bevissthet, er nøkkelordet, sier hun. - Hva vil vi oppnå med å organisere rommet nettopp sånn eller sånn? Vi må reflektere over og begrunne, hvorfor vi innretter omgivelsene slik de er. Er det for barna, eller de voksne? Hva vil vi få til med tiltakene vi setter i gang?

Ryddige og oversiktlige omgivelser

I Læringsverkstedet Gimlekollen barnehage er prioriteringsrekkefølgen klar. – Alt vi gjør, gjør vi først og fremst for barna. Vi fokuserer på deres behov, innspill, interesser og aktiviteter når vi planlegger og legger til rette for lek, læring og samspill, sier styrer Gyro Mosdøl.

Hun mener forutsetningen og grunnlaget for all pedagogisk kreativitet, er ryddige og oversiktlige omgivelser. I Gimlekollen er leker og materiell sortert i gjennomsiktige bokser, eller fristende og lett tilgjengelig utstilt i hyller og skap. Slik kan barna inspireres, uten å bruke ressurser på å lete eller rydde, før de går inn i leken. God lek er sjelden ryddig. Derfor er det selvfølgelig lov å rote, bruke plassen og utfolde seg kreativt, men å rydde etter seg er en obligatorisk del av aktiviteten. Når det ringes med bjella, får hvert enkelt barn sin ryddeoppgave før de går videre til andre aktiviteter. – Det er helt vanlig hos oss, fungerer bra og sparer både tid og energi, sier Gyro. – Dessuten bidrar det til at lekene holdes fine og hele, og vi kan bruke penger på andre viktige ting, som for eksempel skikkelige råvarer til matlagingen vår.

Lekesoner

Gode, varierte og spennende lekesoner er også et pedagogisk virkemiddel i Læringsverkstedet. - Vi bruker mye tepper og lette, flyttbare møbler for å markere sonene, og vi snekrer og bygger ulike miljørom og stasjoner. Vi anvender ikke plandager til dette arbeidet, men tar med barna og samarbeider om prosjektene. Det krever god planlegging, og at vi voksne er superorganiserte. Vi bruker barnas innspill som inspirasjon, og forankrer ideene våre i Verdiplattformen vår. Deretter legger vi en detaljert plan som alltid inneholder elementene når, hva, hvordan og hvorfor, forteller Gyro. –Ser vi at en lekesone etter hvert blir lite brukt, fornyer eller videreutvikle vi den. Slik holder vi barnas interesse ved like. 

Fordelen med tydelige lekesoner er mange. – Barna blir engasjerte og lekelystne, og vi opplever lite støy og konflikter. Vi ser også at barn med ulike utfordringer, blir modigere og kommer lettere inn i leken, når omgivelsene og rammene er definert, sier Gyro.

Samarbeid

Sissel Eskildsen er pedleder i Gimlekollen barnehage, og hun mener gjennomtenkte omgivelser gjør at også de voksne har lett for å engasjere seg og leke mye. – I Læringsverkstedet skal vi være lekne og ambisiøse. Det betyr at vi må tørre å prøve, feile og å slippe oss løs. Når vi har samarbeidet om et prosjekt, kjenner vi alle når, hvorfor og hvordan. Det gjør det trygt å improvisere, overraske og gå i roller, ler hun og forteller om åpningen av det nylig etablerte piratrommet. – Da hadde vi høytidelig åpning med fest og skattejakt. Alle hadde kledd seg ut – også de voksne. Kjempegøy for både små og store!

-Det aller viktigste i arbeidet med å skape et godt fysisk leke- og læringsmiljø, er at det må initieres fra toppen for å bli bærekraftig, avslutter Gyro. - Og så holder det ikke at en eller noen få er interessert. Det krever samarbeid, engasjement og kompetanse i hele personalet, og en felles forståelse av innholdet i arbeidsmottoet vårt i Læringsverkstedet: Lekende læring, samspill og mestring!