Lekende lett med fagutvikler i Læringsverkstedet, Yvonne Lindstad

Lekende lett med fagutvikler i Læringsverkstedet, Yvonne Lindstad

Publisert: 09/03/2018
blog_post

Yvonne er en dame med allsidig arbeidserfaring. Hun har siden 2006, blant annet jobbet som førskolelærer, styrer og regionleder i Læringsverkstedet. Ved siden av å være fagutvikler, har hun også ansvar for oppfølging av barnehagene våre i Riga.

Yvonne er en dame med allsidig arbeidserfaring. Hun har siden 2006, blant annet jobbet som førskolelærer, styrer og regionleder i Læringsverkstedet. Ved siden av å være fagutvikler, har hun også ansvar for oppfølging av barnehagene våre i Riga.

- Omgivelsene påvirker oss i større grad enn de fleste er klar over, sier Yvonne, og det er nettopp dette som er hennes spesialfelt. Hvordan kan vi legge til rette for at omgivelser, interiør og fysiske rammefaktorer kan gi optimale forhold for lek og læring?

De fleste barnehagene i Læringsverkstedet har hatt besøk av Yvonne, og fått det samme spørsmålet: - Hvorfor har dere gjort det sånn? Hun er opptatt av at barnehagene har et bevisst forhold til omgivelsene, både med tanke på struktur, ryddighet og pedagogikk.
– Barnehagesektoren og Læringsverkstedet er i stadig utvikling. Min jobb er å bevisstgjøre, komme med innspill og dele kompetanse og erfaringer på tvers av barnehagene, sier hun.

Navn: Yvonne Lindstad
Alder: Snart 47
Sivilstatus: Gift
Utdannelse: Førskolelærer

Hvorfor Læringsverkstedet?
Å jobbe i barnehage er verdens viktigste og mest ansvarsfulle jobb! Jeg har et stort hjerte for barn, og ønsker å bidra med det jeg kan for å gi dem gode muligheter for trivsel, vekst og utvikling. Læringsverkstedet har et verdigrunnlag jeg identifiserer meg med, og jeg opplever å være en del av et stort og viktig fellesskap der jeg blir sett, og får spennende oppgaver.

Hva innebærer «lekende læring, samspill og mestring» for deg?
For meg handler det om voksne som ser hvor viktig lekens betydning er for læring og utvikling hos barn, og som legger til rette for mestringsopplevelser hos barnet. Da får barnet den tryggheten det trenger for å prøve, og å satse i nye utfordringer og situasjoner.

Hva ville du satt på dagsordenen om du fikk være kunnskapsminister i en uke?
Jeg ville jobbet for at kommunale og private barnehager skal behandles likt og få like vilkår.

Hvem ville du invitert på middag og en faglig diskusjon?
Jeg er opptatt av god ledelse, og ledere som leder med hjertet. Derfor ville jeg invitert eieren vår, Hans Jacob Sundby. Jeg har lært mye om ledelse av ham og lederstilen hans, og så er han glad i en frisk diskusjon!

Hva tenker du er utfordringer i barnehagesektoren akkurat nå?
Det er fremdeles for store kvalitetsforskjeller i barnehagesektoren, og jeg ønsker å se at barn og foreldre får et like godt barnehagetilbud, uavhengig av om det er en kommunal eller privatdrevet barnehage.

Hvilken egenskap er viktigst å ha for barnehageansatte?
Skal du gjøre en god jobb i barnehagen, må du være en tilstedeværende voksen som kan ta barnets perspektiv. Enkelt, men utfordrende!

I LV har vi noe som heter «Den gule historien». Den handler om øyeblikk som har rørt ved følelser og motivert til valg av yrke. Hva er din «Gule historie»?
Jeg har jobbet i barnehagesektoren i mange år, og for meg er det de små øyeblikkene som motiverer og gjør hverdagen spesiell. Når et barn som skal slutte med bleie, klarer å gå på do uten å tisse på seg, for eksempel. Da blir jeg så stolt og glad!

Hvis du skulle hatt et annet yrke, hva kunne det vært?
Uten tvil advokat. Jeg ville arbeidet for barns vilkår og rettigheter.

Har du et skjult talent?
Det er kanskje ikke så mange som vet at jeg har danset hele livet, og undervist i selskapsdans i 20 år?

Hvordan vil andre beskrive deg, tror du?
Jeg håper de opplever at jeg vil alle vel, at jeg er engasjert, klar og tydelig og sier det jeg mener.

I barnehagen er vi opptatt av å bruke sansene. Hva liker du å se på, høre på, og smake på?
Naturen og naturbilder fra alle årstider inspirerer meg. Jeg hører på absolutt alt av musikk. I matveien er jeg enkel. Jeg smaker på alt, men styrer helst unna pasta og «klin» - majones, yoghurt og andre matvarer med lignende konsistens.

Hva er favorittuttrykket ditt?
Alt går! Jeg er fra Fredrikstad der det årnær sæ!

Hva driver du med om 10 år?
Det vil tiden vise. Livet er i stadig utvikling, men jeg er nok fremdeles i Læringsverkstedet – kanskje med nye og spennende utfordringer og oppgaver?