Kultur for ledelse

Kultur for ledelse

Publisert: 26/01/2018
blog_post

Ledelse handler om å leve kulturen, sier kulturminister i Læringsverkstedet, Ragnar Sagdahl. – Å gå foran som et godt eksempel, både i ord og ikke minst handling. En dyktig leder, er en person de ansatte ønsker å kopiere! Så enkelt og så vanskelig.

Ledelse handler om å leve kulturen, sier kulturminister i Læringsverkstedet, Ragnar Sagdahl.
– Å gå foran som et godt eksempel, både i ord og ikke minst handling. En dyktig leder, er en person de ansatte ønsker å kopiere! Så enkelt og så vanskelig.

Dette var utgangspunktet da 60 barnehagelærere, styrere og daglige ledere i Læringsverkstedet, var samlet på Jessheim til lederkursing fredag 19. januar. Lederkursene er en del av kompetansehevingstilbudet Læringsverkstedet tilbyr sine ansatte gjennom Akademiet.

Ann-Kristin Lunde er styrer i Læringsverkstedet Østersund idrettsbarnehage. Hun synes det er bra at Læringsverkstedet har egne kurs og kompetansehevingstiltak for lederne i organisasjonen. – Vi er en stor barnehage med 135 barn. Mange av våre ansatte har en lederrolle, og det styrker organisasjonen at de har spesifikk kompetanse på å lede. Derfor vil jeg ha med alle pedagogene mine på neste kurs.

På kurset legges det opp til refleksjon rundt temaer som: Hvordan skaper vi en felles forståelse av begrepene ledelse og bedriftskultur? Hva innebærer innholdet i verdiplattformen vår i praksis? Hva forteller kulturen i organisasjonen om hvem vi er, og hva vi står for? Hva vil vi at kundene våre, barn og foreldre, skal oppleve i barnehagene våre hver dag? Hvordan kommuniserer vi for å lede godt, og bygge en sterk og positiv kultur?
-Når vi har en felles forståelse av dette, er det opp til den enkelte leder å bestemme hvordan det skal utøves i praksis for å få gode resultater, sier Sagdahl.

Alt henger sammen, mener styrer Ann-Kristin Lunde. Hun fremholder at det er svært få yrker som legger opp til å hoppe rett i lederrollen etter endt utdanning, slik barnehagelærerstudiet gjør.
- Plutselig går du fra studentlivet, til en rolle der du skal lede medarbeidere med lenger arbeidserfaring enn deg selv. Det er utfordrende! Kompetanse i lederrollen gir verktøy til å håndtere utfordringer og mot til å være en tydelig leder. God ledelse motiverer medarbeiderne, gir kvalitet i arbeidet, et godt arbeidsmiljø og styrker nærværsarbeidet i organisasjonen, mener hun.
– Dette er jo kjernen i det hele – kvalitet, trivsel og god ledelse skaper trygge voksne med kompetanse, motivasjon og overskudd til hvert enkelt barn.

Tone Rollve, som er ansvarlig for barnehagedrift i Læringsverkstedet, forteller at lederkursene er populære og alltid fulltegnet.
-Vi har fokus på utvikling av felles begrepsapparat og identitetsgrunnlag. Når vi bygger kompetanse sammen, bygger vi også kultur. Her legger vi til rette for at medarbeidere med ulik erfaring, stilling og arbeidshverdag skal få møtes, dele med hverandre og knytte kontakter og nettverk. Det er viktig for utviklingen av lederrollen, men også for utviklingen av Læringsverkstedet som organisasjon, avslutter hun.

Lederopplæringen består av flere kurs, som settes hyppig opp gjennom hele året – også lokalt ute i regionene.