Ole begynner i barnehagen

Ole begynner i barnehagen

Publisert: 11/07/2019
blog_post

«Jeg har hjerte for deg, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv». «Haallooo….?»To hoder stikker inn av døra i garderoben første dagen i august.

Det har akkurat kommet en regnbyge, og det drypper litt av hestehalen til mamma, som har gutten sin på hofta. Pappa står ved siden av. Han rufser seg litt i håret, og det drypper litt av han også.

Med spente øyne kikker de bort på Line som kommer dem i møte i døråpningen. Hun visste at de skulle komme. «Hei!» sier hun og smiler bredt. «Så godt å se dere igjen!!» Ole på 1 år ser med store øyne på henne fra hofta til mamma. Line ser på han og smiler. «Hei Ole!», sier hun. «Så fint å se deg igjen!», «Nå har jeg ventet på deg». Ole ser på henne, og det er en liten antydning til et lite smil i den ene munnviken. De har truffet hverandre før sommerferien, i mai, da barnehagen hadde besøksdager. Etter at de har funnet skapet til Ole i garderoben, hengt fra seg klærne og satt fra seg skoa i sko skuffen ser Line lurt på Ole. «Jeg husker at du var veldig glad i togbanen, Ole! Nå kan mamma og pappa være med oss inn, så kan vi leke mer med togbanen sammen.» Ole ser på Line og peker i den retningen han vet togbanen er. «Tog», roper han og smiler.

Dette er starten på en ny tilværelse for Ole og hans foreldre. Spente kommer foreldrene til barnehagen med det mest dyrebare de har; nemlig barnet sitt! 80% av barna i Norge møter barnehagen som ettåring. Ole er bare en av dem. Debatten om ettåringen i barnehagen har heldigvis endret seg de siste årene. Fra å handle om hvorvidt ettåringen bør gå i barnehagen eller ikke – handler debatten nå mer om god barnehagekvalitet. Barnehagen har et stort samfunnsansvar i å ivareta alle ettåringers ulike behov (May Britt Drugli, 2017).

I Longum naturbarnehage har det vært viktig å ha fokus på å starte tilvenningen for Ole i god tid før august. Fokuset vårt er å gi ettåringene våre gode dager i barnehagen. «Vi skal ha hjerte for dem, slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv», sier styringsdokumentene våre. Det krever god dialog med foreldrene over en lengre periode før oppstart. Det krever også engasjerte og kompetente ansatte som forstår hva ettåringene har behov for. I likhet med Drugli, mener vi at det viktigste for de minste barna er et godt samspill. Trygghetssirkelen, eller Circel of Security av Bert Powel, er et godt redskap for oss i dette arbeidet.

I april/mai hvert år inviterer vi barnet og foreldrene til en oppstartsamtale i barnehagen. Dette er ofte det første møte med barnehagen, og det er her det første samspillet med foreldrene etableres. Vi snakker om hvordan det første leveåret til barnet har vært. Vi deler gleder og utfordringer. Sammen begynner vi å bli kjent. Målet er at hjem og barnehage sammen kan støtte opp om barnets trivsel og utvikling, og danne en positiv helhet rundt barna.

Når de voksne i barnehagen skal bli kjent med de minste barna, må de ha særlig kompetanse rundt barns emosjonelle utvikling. Den emosjonelle utviklingen er helt sentral i barnets første leveår. Barna skal bli kjent med sine følelser og lære seg å regulere disse. Dette skjer i nært samspill med barnets nære omsorgspersoner. Følelser må derfor vies mye oppmerksomhet i arbeidet med de minste barna i barnehagen (May Britt Drugli, 2017) For Ole var det helt avgjørende at han kunne få mulighet til å bli kjent med Line og barnehagen, før sommerferien. Små barn har ulikt temperament, og for Ole, som ofte trenger litt god tid til å venne seg til nye situasjoner, var det fint å få være i barnehagen flere dager, sammen med mamma eller pappa de to ukene barnehagen hadde besøksdager mai. Ole trengte forståelse for sin måte å reagere på. Line fikk i disse dagene før sommeren mulighet å bli kjent med Oles temperament, slik at hun lettere kan hjelpe å støtte og regulere når Ole har behov for det, nå når han er tilbake i august etter en lang ferie med mamma og pappa.

Det er mamma og pappa som kjenner Ole best. Utover dagen, i de ulike situasjonen som oppstår, spør derfor Line Oles foreldre hva de ulike uttrykkene hans betyr. Barn uttrykker seg på mange ulike måter, og det er viktig for Ole at Line lærer seg å forstå, og tar Oles uttrykk på alvor nå når han skal begynne i barnehagen. Line vet at måten hun møter Oles ulike følelser på, vil få stor betydning for Oles følelse for seg selv og for andre mennesker (Tetzcner, 2012).

Målet for Line i denne første tiden er å skape en positiv relasjon til Ole. Hun vet at mamma og pappa skal overlate Ole alene i barnehagen om ikke lenge. Da er det viktig at Line har etablert en relasjon til Ole som gjør at han ser på Line som en han kan stole på og som er responsiv og forutsigbar. Det er varierende fra barn til barn, hvor raskt denne positive relasjonen etableres. I Longum Naturbarnehage er det svært viktig at dette gjøres i barnets tempo. Det er Ole som skal vise når han er klar for å si «hadet» til mamma og pappa, gjennom det samspillet Line har etablert til ham.

Line vet at Ole er for liten til å kunne regulere følelser på egen hånd. Hun må være tilstede for Ole og hjelpe ham å regulere følelsene hans. Dersom Line er god til å regulere, dvs. bekrefte Oles følelser og gi han hjelp til å roe seg ned, vil Ole fortere bli i stand til å flytte sin energi over på sosialt samspill med andre. Dette er også en forutsetning for Oles videre muligheter til å lære nye ting.

Line vet at veien for å gjøre Ole trygg i barnehagen fortsatt er lang. Samtidig viser hun i måten hun har møtt Ole på, at hun tar på alvor den kompetansen hun har lært om hva de minste særlig trenger i sitt første møte med nye relasjoner i barnehagen. I debatten om god barnehagekvalitet for de minste barna har vi i vår barnehage hatt fokus på å heve kompetanse hos personalet, og ha et særlig bevisst fokus på barnets emosjonelle kompetanse. Av de 80% barna som møter barnehagen tidlig i livet, er Ole forhåpentligvis ett av mange eksempler, der dette møtet er preget av kvalitet i form av voksne som har høy kompetanse på små barns behov i samspillet til sine nære omsorgspersoner.

Elin G. Skjulestad, styrer i Læringsverkstedet Longum Naturbarnehage