Læringsverkstedet sine barnehager benytter det digitale verktøyet MyKid for å sikre en god kommunikasjon mellom hjem og barnehage, og for å ivareta sikkerheten i barnehagen. Dette gir mulighet for rask og enkel kontakt med barnehagen, og ikke minst, god oversikt over hva som skjer i barnehagen. Menneskelig kontakt og gode relasjoner er og vil fortsatt være uerstattelig, selv med et godt digitalt verktøy.

MyKid sikrer og hjelper oss i hverdagen, både i barnehager og for dere der hjemme. Det er fint at vi sammen har en god oversikt og trygge rammer rundt barnet med løpende, opprettholdende og god informasjon som gjelder det enkelte barn med familie der og da.

Ved å bruke digital kommunikasjon med foreldrene frigjøres tid til å være med barna. På den måten unngår de ansatte å bruke tid på å laste opp, skrive ut og på tavle, for noe av dette er det få foreldre som tar seg tid til å lese når de er innom barnehagen.

Styrer i Læringsverkstedet Råholt Naturbarnehage er veldig fornøyd med MyKid og samarbeid med foreldre og ansatte.

«Det er ubeskrivelig godt å vite at informasjonen som sendes ut kommer til dem det gjelder, og at lapper i skapet ikke blir borte før en kommer seg ut av barnehagens lokaler. Vi skal ikke bytte ut den daglige dialogen og imøtekommenheten med en app, men vi sikrer at informasjon som er rundt barnet når frem til den det gjelder, og at tilgangen er der for dem som bruker den. Og dette gjelder begge veier! Det er flere foreldre som forteller at de leser «dagen i dag» sammen med barnet sitt når de kommer hjem, og da blir det lettere for barnet å gjenfortelle dagen sammen med forelderen.

Foreldrene får egen bruker i forkant av oppstart i barnehagen hvor de kommer direkte inn på det som angår sitt eget barn og dets avdeling. Her er det foreldrene selv som legger inn og krysser av den informasjonen som er ønskelig blir gitt samt tillatelser og viktige opplysninger rundt barnet. Basisinformasjonen til bruker er synkronisert med faktureringsgrunnlaget når barnet registreres i barnehagens system. Trygghet og personvern står høyt på listen for å ivareta GDPR - lov om Personvernforordning (EU)», sier styrer i barnehagen.

Her er noen av fordelene med MyKid:

Funksjoner foreldrene får gleden av er:

  • Pedagogisk planlegging gjennom månedsplan/ukeplaner – overordnet oversikt over hva det er lagt opp til av aktiviteter på avdelingen til ditt barn.
  • Pedagogisk dokumentasjon gjennom «dagen i dag» og månedsbrev – oppsummering av hva barna på avdelingen har opplevd denne dagen/perioden med tema/fokus/happeninger ol.
  • Rutiner: Soveliste, medisinering og bleieskift registreres.
  • Registreringer: Ferie, fravær og oppmøte kan legges inn fra både ansatte og foreldre på sitt barn. Daglig legges det også inn når barnet kommer og går som en registreringsfunksjon for sikkerhet og oversikt.
  • Tillatelser: Alle tillatelser kan jevnlig oppdateres under barnets informasjon som er sikret til base/passordbelagt (om ønskelig fra foreldre). Inne på din bruker er det mye du som forelder kan redigere på selv.
  • Media: Bilder legges ut, barn tagges slik at foreldrene får opp de bildene som gjelder dem og som de kun tagges i.
  • Tilleggsopplysninger: Hvem kan hente barnet? Allergier? Noe som er viktig å huske innenfor gitt tid?
  • Informasjon: Barnehage og avdeling kan legge ut «Nyhetsbrev» som kommer lett tilgjengelig når du går inn på MyKid. Barnehagen benytter også SMS funksjon og mailfunksjon ut til foreldrene. På det enkelte barnet er det meldingslogg som gjelder direkte barnet, her kommer det også opp varsel ved behov for mer skift/bleier ol.
  • «Postitlapp» ligger på hovedsiden til basen hvor det legges inn hilsener, viktige beskjeder og oversikter som er gjeldende for en periode frem i tid.
  • Foreldresamtaler kan man legge inn ønsket tid om/på eget skjema, og gjennomføring med video er også mulig gjennom MyKid om ønskelig (også med flere deltakere).