Ønsker du Barnehageplass i Moss?

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Moss kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass her.

Her er en kort presentasjon av barnehagene i Moss. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Læringsverkstedet barnehage Halmstad ligger sentralt på Halmstad i Moss kommune. Vi er en middelsstor barnehage med plass til rundt 65 barn. Vi er sertifisert som en helsefremmende barnehage, og det betyr bl.a. at vi serverer sunn mat, har fokus på både fysisk og psykisk helse i tillegg til samlinger, turer og andre aktiviteter.

Læringsverkstedet Heimdalenga barnehagen ligger midt i boligfeltet på Heimdalenga og barna som bor på feltet søker seg gjerne til vår barnehage. Her får de venner de kan leke med i nabolaget utenom barnehagetiden også. Barnehagen har tilgang til flotte turområder i nærmiljøet, og har alt hva naturen kan by på.

Læringsverkstedet Støtvigenga er en barnehage som har natur og kystmiljø som hovedfokus. Med en fantastisk beliggenhet, der sjøen er på den ene siden og skogen på den andre, lar vi barna bli med på inspirerende og lærerike turer rett utenfor barnehagen.