Ønsker du Barnehageplass i Midt-Telemark?

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Midt-Telemark kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass her.

Her er en kort presentasjon av barnehagene i Midt-Telemark. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fireavdelinger ligger i et nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Vi har derfor et høyt fokus på å tilrettelegge for gode og spennende lekemiljøer inne og ute.

Sandvoll barnehage er lokalisert rett utenfor Bø sentrum. Vi benytter oss mye av barnehagens nærmiljø. Vi har et eget uteområde med lavvo, gapahuk og bålplass plassert nær barnehagen. Her utfolder barna seg i allsidig lek som stimulerer fantasien, gir felles opplevelser og nye relasjoner.

Læringsverkstedet Sauarhagene Naturbarnehage har to lokasjoner. Nordagutu barnehage ligger i Midt-Telemark kommune og holder til i et nesten nytt bygg, ingen biltrafikk i nærheten og skogen er nærmeste nabo. Hjuksebø barnehage ligger i Notodden kommune. Her har vi lite biltrafikk og vi har skog rundt oss på alle kanter.