Prosjekt jåsund

Læringsverkstedet Jåsund barnehage åpnet august 2016, på Jåsund utenfor Stavanger. Bygget i nytt boligfelt, og er et eksempel på fremtidens barnehagebygg, som gir klare sonedelinger og fleksible løsninger på tross av sin størrelse.

Store utearealer tilpasset alle alderstrinn.

8 avdelinger, ca. 150 barn.

Tekniske data

Antall avdelinger: 4 Antall barn: 100

Kontaktperson

Ola Nordmann

Forretningsutvikling- og Eiendomsdirektør

Forrige
Neste
Dsc06811
Dsc06782
Jåsund