Referanser

Læringsverkstedet Prosjektutvikling er ansvarlig for veksten og eiendomsforvaltningen i Læringsverkstedet, og har lang erfaring med både oppkjøp og etablering av nye barnehager.

Læringsverkstedet Tvildemoen kopi

Les mer om Læringsverkstedet Tvildemoen kopi

Læringsverkstedet Jåsund kopi

Les mer om Læringsverkstedet Jåsund kopi

Læringsverkstedet Nonneseter Kloster kopi

Les mer om Læringsverkstedet Nonneseter Kloster kopi

Prosjekt Jåsund

Antall avdelinger: 4 Antall barn: 100

Les mer om Prosjekt Jåsund