Prosjekt Vestbyen

Læringsverkstedet Hammersborg barnehage står ferdig, og 96 barn har flyttet inn sammen med 22 ansatte. Vi har bygd barnehagen sammen med Vestbyen Idrettslag.

Idrettslaget disponerer deler av bygget og resten av arealet skal vi bruke sammen. Barnehagen er en 5 avdelings barnehage med 3 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger.

Barnehagen har et flott uteområde som vil være til god nytte for nærmiljøet når barnehagen er stengt.