Prosjekt Jåsund

Læringsverkstedet Jåsund barnehage åpnet august 2016, på Jåsund utenfor Stavanger. Bygget i nytt boligfelt, og er et eksempel på fremtidens barnehagebygg, som gir klare sonedelinger og fleksible løsninger på tross av sin størrelse.

Store utearealer tilpasset alle alderstrinn.

8 avdelinger, ca. 150 barn.