Areal
1.etasje: BTA 587,8 m2/BRA 548,6 m2
2. etasje: BTA 505,6 m2/BRA 466,9 m2
Innvendig LOA:507,2 m2
Tvildemoen ligger på Tvildemoen i Voss kommune, og er vår Modell D.Antall avdelinger
5 avdelingerTomt

Flat, rektangulær tomt. Atkomst fra nordvest.Utomhus
Bygget er lagt nord på tomten, og fungerer som en buffer mot veien. Lekeområdet ligger på byggets sørside og mot øst. De minste barna har et skjermet lekeområde på østsiden av bygget, like ved utesov/vognskur. På vestre del av tomten ligger parkeringa, atkomst og søppelhåndtering. Det er lagt vekt på sentral plassering av innganger, og korte avstander mellom innganger og lekeområde. Plasseringen av nytt bygg gjorde det mulig å fortsette drift i eksisterende bygninger under byggeperioden.Planløsning/organisering
Modell Der organisert over to etasjer. Østre del av første etasje inneholder to avdelinger for små barn med felles inngang og garderober. I vestre del av første etasje ligger en fleksibel avdeling, som kan brukes til både små og store barn, alt etter behov. Sentralt i byggets første etasje er hovedinngang, felles kjøkken og stort motorikkrom. I byggets andre etasje ligger personalavdeling mot vest, og to avdelinger for store barn mot øst. Andre etasje er tilgjengelig via utvendig trapp, eller via innvendig heis og trapp sentralt i bygget. Motorikkrommet har dobbel takhøyde og kan brukes i samspill med uteområdet via direkte utgang mot syd.