Jåsund ligger i Tananger, Sola kommune og er vår Modell E.

Areal
1.etasje: BTA 866,3 m2/BRA 737,0 m2
2. etasje: BTA 854,8 m2/BRA 776,0 m2
Innvendig LOA:707,3 m2Antall avdelinger
8 avdelingerTomt
Terrenget stiger mot sør. Atkomst far både sør og nord.Utomhus
Bygget er lagt midt på tomten. Det er en løsning med parkering og adkomst både mot nord og mot sør. Små barn har lekeområde og innganger mot nord, store barn har lekeområde og innganger mot sør. Terrenget stiger mot sør slik at uteområdet på nordsiden ligger på nivå første etasje, og uteområdet på sørsiden ligger på nivå andre etasje.Planløsning/organisering
Modell E er organisert over to etasjer. I første etasje er det fire avdelinger for små barn. To og to avdelinger har felles inngang og garderobe. Hver avdeling har innvendig atkomst til vognskur, som også har direkte utgang til lekeområdet. Sentralt i bygget er gymsal, kjøkken og trapperom med egen inngang.

I byggets andre etasje er det fire avdelinger for store barn. To og to avdelinger har felles inngang og garderobe. Midt i bygget er rom for personalet, trapperom og kjøkken.