Areal
1.etasje: BTA 1032,6 m2/BRA 981,1 m2
Innvendig LOA:505,5 m2
Kaldvell ligger på Kaldvell i Lillesand kommune, og er vår Modell B.Antall avdelinger
5 avdelingerTomt
Flat, kvadratisk tomt. Atkomst fra nordsiden.Utomhus
Atkomst og parkering ligger nord for bygget. Personal-/hovedinngang ligger på byggets nordside. Inngang til avdelinger for småbarn ligger mot vest, og inngang for store barn ligger mot øst. Det er overdekte utearealer langs hele øst-, og vestside av bygget, og utenfor motorikkrommet/kjøkken mot syd. Det er store skyvedører fra motorikkrommet.Planløsning/organisering
Modell B er organisert på en etasje, med teknisk rom på loft. Planløsningen er tredelt med to avdelinger for småbarn mot vest, tre avdelinger for store barn mot øst og en felles del i midten.

Den midtre delen ligger tett knyttet til både småbarns- og storebarnsavdelingene. Her er personal-/hovedinngang, personalrom, vanntilvenningsrom, rom for sosial kompetanse og et stort fellesrom med kjøkken. Fellesrommet kan deles i to med en foldevegg.

Småbarnsavdelingene har felles inngang på vestsiden av bygget. Hver avdeling har stellerom, vognskur, verksted, fingarderobe og fellesarealer i direkte tilknytning til avdelingens hovedrom.

De tre avdelingene for store barn har innganger på østsiden av bygget. To av avdelingene har felles inngang. Alle avdelingene ligger i direkte tilknytning til fellesarealer.

Verkstedrommene er tilgjengelig fra fellesarealer og en avdeling.

Den ene storebarnsavdelingen er tilrettelagt med stellerom og vognskur, slik at den også kan brukes som småbarnsavdeling.