Ledige barnehageplasser i Bodø

Læringsverkstedet Knerten ligger sentralt i bydelen Rønvik i Bodø. Barnehagen er organisert med to avdelinger, Keiservarden og Linken, med barn fra 1-6 år på begge avdelingene.

Barnehagen er ivrig bruker av naturen og nærmiljøet rundt barnehagen.

I år har vi svømmeopplæring en gang i uka i Nordlandsbadet for 4- og 5-åringene.

For informasjon og spørsmål kan dere ta kontakt med styrer Mette Seljenes på telefon 412 14 552 eller på mail knerten@laringsverkstedet.no

Læringsverkstedet Trålveien er en 4 avdelings barnehage med egen utegruppe.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Bodøsjøen, som vi ofte benytter oss av. Vi har også vår egen minibuss som tar oss med til kjente referanseområder i nærmiljøet.

Vi har svømmeopplæring for 4-5 åringene ukentlig i Nordlandsbadet.

Ta gjerne kontakt med styrer, Linda Jensen Horn, for å komme på besøk eller for mer informasjon. Telefon 90409850 og mail tralveien@laringsverkstedet.no

Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage ligger sentralt i Bodøsjøen - rett bak Bodøsjøen skole.

Vi har en flott barnehage med kort vei til noen av Bodøs fineste turområder som vi benytter ofte, uansett vær og vind.

Lurer du på noe, eller har lyst til å komme på besøk?
Ta gjerne kontakt med styrer Lisbeth Aasgård på telefon 469 36 161 eller bodosjoen@laringsverkstedet.no.

Velkommen til oss.

Velkommen til oss i Notveien Naturbarnehage Læringsverkstedet.

Vi er en helsefremmende naturbarnehage, med fokus på leken, gode naturopplevelser, inkludering og måltider som pedagogisk ressurs.

Vi jobber ut fra tanken at "dagen er din". Det betyr at vi griper dagen og har barnas innspill som utgangspunkt for arbeidet med Læringsverkstedets satsningsområder og Rammeplan for barnehagen.

Barnehagen har fire avdelinger, samt utegruppa Corvus.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller spørsmål på telefon
46 86 99 02 eller på mail til
notveien@laringsverkstedet.no.

Nerenga barnehage ligger i bydelen Rønvika like ved Rønvik skole. Med 31 barn i alderen 1-6 år og godt stabilt personale er vi "lykkelig som liten".

Vi har Rønvikfjellet som nærmeste nabo, og er mye ute i all slags vær.

Dagene skal være preget av glede, trivsel og godt humør. De skal være med å bestemme over sin hverdag, og vi skal møte det enkelte barn med anerkjennelse, respekt, omsorg, åpenhet og raushet. Vår barnehage skal være et trygt og godt sted og en god arena for en fin barndom.

For mer informasjon og spørsmål kan dere ta kontakt med barnehagen på telefon 95 78 12 68 eller mail nerenga@laringsverkstedet.no