Våre Læringsvenner


Våre 5 fagtema

I det pedagogiske konseptet vårt, er rammeplanens 7 fagområder satt sammen til 5 fagtemaer, som legges inn i et pedagogisk ukeprogram i hver enkelt barnehage.

Hjerteprogrammet

Hjerteprogrammet er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er vår metode for å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.


I Læringsverkstedet har kunst, kultur, kreativitet og estetikk en sentral plass. Å stimulere barnas fantasi og skaperglede, er en av de viktigste oppgavene våre. Barna skal få erfare og oppleve gleden ved å skape selv, og å være kreative og skape sammen med andre. Det gir mestring, trygghet og styrker selvfølelsen. Ved å legge til rette for bruk av fantasi og utvikling av kreativ tenkning, gir vi barna mulighet for å uttrykke seg på sin måte. I våre barnehager skal alle barn få utfolde seg gjennom musikk, dans, sang, bruk av ulike typer formingsmateriell og aktiviteter.


Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og leken utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Derfor legger vi til rette for et språkmiljø som gir barn rikelig med muligheter for variert lek, samtaler både ute og inne, fortellinger, høytlesning, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Dagligliv og aktiviteter tilpasses hvert barns forutsetninger for utvikling av språk og språkforståelse. Gjennom språket har barnet mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet.


Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for matematisk forståelse. Barna starter tidlig å utvikle sin matematiske kompetanse, og de er nysgjerrige på og opptatt av, tall, telling, former, størrelser, rekkefølger og sammenhenger. Barn bruker matematikk når de sorterer, måler og sammenligner, og de trenger ord og begreper de kan bruke i lek og bevegelse for å få helhet og sammenheng i sin forståelse.


Barna skal oppleve naturens mangfold, de skal få undre seg, utforske og eksperimentere. Vi er ute hver dag, og på tur minst en dag i uken. Ressursene i barnehagens nærmiljø utnyttes, både i gangavstand og på lengre turer. Naturopplevelser og skiftende årstider hører sammen, slik at barna får erfare hvordan naturen forandrer seg, hvor vakker den er og hvilke muligheter den gir for lek, oppdagelser og aktivitet.