Læringsvennenes tips til aktiviteter!


Nå har vi samlet alle våre Læringsvenner Hjerterud, Telle-Tariq, Rime Rolf, Farge-Paletta, Ute-Mons, Leke-Liv og Beveg-Else for å fortelle hvem de er og hva de gjør. Her er det mange gode tips til lekende læring. Bruk fantasien!


Hjertrud

Hjerteprogrammet er selve hjertet i Læringsverkstedet. Det ble utviklet for å gi barna en størst mulig ryggsekk av positive opplevelser de skal ha med seg resten av livet. Hjertrud er opptatt av å si mange gode ord til de hun ser rundt seg og de hun er sammen med. Hun liker også godt at alle holder hverandre i hendene og gir en” håndklem” mens vi sier ting vi er glade for.

Tips:
• Vær et godt forbilde!

• Bruk tid på hverandre.

• Si positive ting til hverandre og til barna.

• Positivt kroppsspråk.

• Vis empati og omsorg for hverandre. Lær barna hvordan man trøster andre.

• «Jeg er glad i deg» kan ikke sies for ofte.

• Barn kan ikke få for mye kos og omsorg.

Telle-Tariq

Telle-Tariq er læringsvennen i matematikk. Telle-Tariq liker tall og teller alt han ser rundt seg. Han teller forlengs og baklengs. Han dukker opp når vi har mattelek i barnehagen og vil gjerne være sammen med de andre læringsvennene. I mattelek leker vi med tall, former, størrelse, rekkefølge, sortering m.m. Vi ønsker å støtte barns naturlige nysgjerrighet for tall og telling.

Tips:
• Lete etter former (trekant, runding, firkant) i huset. Alt har en form!

• Leke med plassering, barna må plassere seg foran, bak, over og under for eksempel en stol.

• Tellesanger (for eksempel «tre indianere») Sjekk ut Telle-Tariqs "Tall og dyr" her.

• Øv på turtaking i lek. Først og sist, øv på å vente.

• Sortering! Tøm leker på gulvet og sorter på rett plass, rydding, læring og lek!

Rime-Rolf

Rime-Rolf elsker å rime og er alltid med når det er språkdag i barnehagen. Han inspirerer og motiverer barna til å leke med språket, ta i bruk nye ord og uttrykk. Språk er nøkkelen til alt og inngår i all aktivitet i barnehagen. Lek er sentralt i utvikling av språk og språkforståelse. Vi leker med rim, regler, rytme, lyd, uttale m.m.

Tips:
• Les bøker sammen! Prøv gjerne Rime-Rolf sin Lesebingo.

• Lek med ord som rimer, bruk språket hele tiden!

• Bildelotto, snakk om bildene, undre dere sammen.

• Kims lek. Gjem 5 ting under et teppe, la barna se tingene. Ta bort en eller flere ting og barna må se hva som mangler! Utvid ved ønske.

• Syng og vær glad! Barnesanger og moderne musikk. Barna elsker det!

Ute-Mons

Ute-Mons er gjerne med på tur, han er opptatt av å oppleve naturen med alle sansene og han undrer seg over alt han ser og opplever. Han stiller mange spørsmål som også får barna til å undre seg. Noen ganger vil han at alle barna skal lukke øynene og bare høre hvilke lyder de hører i naturen, andre ganger vil han holde for ørene og bare se. Vi ønsker at alle skal få oppleve gleden av å være ute og undre oss over naturen og det den har å by på.

Tips:
• Turbingo

Ute Mons`s Lotto

• Lunch ute

• Leke med naturmaterialer

• Gjemsel og tikken

• Rydde i hagen

Leke-Liv

Leke-Liv er full av liv og moro. Hun liker å utforske og finne morsomme måter for å leke og lære. Hun liker å snakke om hvordan vi kan bruke lekende læring i nesten alt vi gjør i hverdagen i alle Læringsverkstedets barnehager. Hun er spesielt glad i rollelek, der en kan forvandle hva som helst til å bli noe som er spennende!

Tips:

• Hjemme bingo

• Ta barna med i hverdagslige gjøremål som klesvask og matlaging. Lek restaurant!

• Rollelek, det skal så lite til! Lek at dere reiser med fly eller at dere er i barnehagen!

• Alt kan lekes med, i barnehagen kan det meste bli til en telefon!

• Ta frem leker fra din barndom!

Farge-Paletta

Farge-Paletta er med når vi er kreative. Hun er glad i farger og snakker med barna om farger hele tiden. Liker også musikk, dans, tegning, drama m.m. Vår jobb er å gi fantasien næring hver dag.

Tips:
• Finn frem det du har av formingsmateriell og la barna få være med på å bestemme.

• Maling, tegning, perling er populært
• Dans sammen, mye gøy på you tube, nrk super, just dance, blime dansen m.m.

• Lag instrumenter av youghurt beger, syltetøyglass, hermetikk bokser m.m.

• Dramatiser Bukkene Bruse, barna kan det utenatt! Bruk bord og stoler og det du har!

Beveg-Else

Beveg-Else hopper og spretter og er med på det som skjer hver dag. Hun liker å bevege seg hele tiden! Hun gjør fingerleker, hopper tau og når det er samling og grupper vil hun alltid være med. Hun liker sanger med bevegelse og vil at alle barn skal få danse til musikk.

Tips:
• Hinderløype i stuen! Gulvet er lava og den som trakker utenfor brenner seg.

• Lek på terrassen, sykkel, ball, hoppetau m.m.

• Dans, dans, dans (oppå bordet) kanskje til mamma og pappa sine favorittlåter?

• Tur!

• Ta barna med på trening! Kjempegøy!