Informasjon fra Læringsverkstedet om Koronaviruset

Regjeringen har besluttet at alle barnehager i Norge skal stenges fra 12.3.2020 - 14.4.2020 som et av tiltakene for å begrense smitten av Koronaviruset.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men barnehagene må sørge for å holde åpent for barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Læringsverkstedets styrere vil derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner ligger her. (Linker til Regjeringen)

Som vi alle er klar over, så står Norge i en krevende situasjon for tiden. Vi er veldig klar over at dette er en utfordrende situasjon for oss alle.

Regjeringen opprettholder tilskudd til barnehagene og dekker foreldrebetalingen så lenge barnehagene må holde stengt som følge av koronautbruddet.

Vi kan forstå at dette er en krevende tid, og skaper usikkerhet og vanskelige situasjoner. Vi skal hjelpe hverandre slik at vi alle er med på å gjøre denne viktige innsatsen sammen.

Følg med på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets nettsider, som oppdateres kontinuerlig.

Har du øvrige spørsmål til oss utenom egen barnehage, kan du kontakte regionlederen for i ditt område.