• Læringsverkstedet Knøttene barnehage er en privateid barnehage. Det var en eiergruppe på fire familier som åpnet barnehagen i 1987, men våren 2011 ble virksomheten solgt til Læringsverkstedet A/S.
 • Fra 1.januar 2016 ble Læringsverkstedet Trones endel av Knøttene. De største endringene omfatter den administrative siden, men vi har også mye samarbeid på den personalmessige siden.
 • Vi tilbyr en barnehageplass tilpasset barnet og familiens behov.
 • Omsorg, trygghet og leik vektlegges, og vi bestreber oss på at dette skal skje i nært samarbeid med barnas foreldre.

Knøttene Melan:

 • På Melan har vi fem aldershomogene barnegrupper.
 • Vi har fokus på friluftsliv og er mye ute i friskluft, både rundt barnehagen, på vår egen naturleikeplass "Knøtteskogen", turer til andre områder i næmiljøet og på turer lengre unna.
 • De to eldste gruppene (Barskingan og Sprættertan) har to faste turdager i uka. Ræseran (3-åringan) har en fast turdag, mens Grommingan prøver å komme seg på minst en tusletur i uka.
 • I utetiden fordeler vi oss slik at det alltid er en gruppe som er utenom barnehagens eget uteområde.
 • Vi har to lavvoer og en gamme slik at på turdager med "dårlig" vær (og ellers) har vi mulighet til å komme oss inn og varme oss.
 • Basens åpningstid er mellom kl. 06.15 og 17.00.
 • Vi har tilsammen ca 110 barnehageplasser fordelt på tre etager. De yngste barna (1 og 2 åringene) er skjermet i en egen etage - helt for seg selv.
 • Barnehageåret 2010 - 2011 ble alle ansatte kurset i "De utrolige årene". Samt at det gjennomføres Dinusaurskole på to grupper.

Knøttene Trones:

 • På Trones har vi to avdelinger. En 0 - 3 årsavdeling og en 3 - 5 årsavdeling.
 • Vi er opptatt av at barna får et aktivt uteliv. Vi ønsker at barn skal få gode opplevelser ute sammen med andre barn og voksne.
 • Vi har en fast turdag i uka for storbarn. På småbarn prøver vi også å få til en turdag i uka, ut fra barnas alder og behov. Denne turen er kortere enn på storbarn, og vi vurderer været i større grad før vi går på tur.
 • Rundt basen på Trones har vi fine naturområder med både skog og sjø. Stiklestad golfklubb ligger like ved, og utom golfsesongen kan vi boltre oss på den stor golfbane både til fots, på ski og med akebrett.
 • Basens åpningstid er mellom kl. 6.30 - 16.45.
 • Vi har tilsammen ca 36 barnehageplasser.
 • På Trones ble vi ferdig kurset i "De utrolige årene" i januar 2014.

Lik oss på facebook: Læringsverkstedet Knøttene barnehage - Melan og Trones