Hvorfor velge Læringsverkstedet?


I Læringsverkstedet blir hvert barn sett, hørt og tatt vare på.

Hvert enkelt barn gir oss mulighet til å formidle med smil, klemmer og mange gode ord, hvor verdifullt det er. I Læringsverkstedet vil vi at barnet ditt, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige det er.

Vi har hjerte for deg

Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. I Læringsverkstedet ønsker vi å gi barnet ditt en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet.

Jente gir kos til Hjertrud

Lekende læring

En trygg og inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barnet ditt utfolder seg i lek. Barn uttrykker seg, erfarer og lærer gjennom lek, derfor er leken den viktigste aktiviteten i våre barnehager.

Samspill

Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. I Læringsverkstedet skal barnet ditt finne løsninger, lytte og forstå, samt uttrykke egne meninger og behov med trygghet.

Mestring

Hos oss skal barnet ditt oppleve å lykkes med noe, hver eneste dag. I Læringsverkstedet gir vi barn troen på seg selv og andre.

Læringsvennene

Læringsvennene er fysiske figurer som deltar aktivt i barnehagehverdagen. Ved å koble Læringsvennene sammen med konkrete temaer, husker barna bedre og det skapes forventninger. Vi har et eget pedagogisk materiell som er knyttet opp mot hver Læringsvenn.

“Et Godt Måltid”

I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag har vi utviklet vårt konsept, Et Godt Måltid med fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat.

Hos oss skal måltidet være en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. Gjennom Et Godt Måltid får barnet ditt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser.


Våre barnehager

Læringsverkstedet er en stor barnehagekjede, med mange flotte barnehager rundt om i hele landet. Noen av våre barnehager er konseptbarnehager, med hovedfokus innenfor idrett, natur, musikk eller kristen verdiformidling.