Ønsker du

barnehageplass i Grimstad?

Læringsverkstedet sine barnehager i Grimstad

I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få erfaringer i et godt læringsmiljø som bidrar til lyst til å leke, utforske, lære og mestre. I Læringsverkstedet ønsker vi å gi alle barn en god start på livet. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Gjennom lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. Aktive voksne som har blikk for hvert enkelt barn bidrar til at barna fullt ut opplever og forstår hvor viktige de er.

Søknadsfrist for barnehageopptak i Grimstad kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass her.

I Grimstad kommune er det 3 Læringsverkstedet barnehager som ligger på Myråsen, Fevik og Hasla.

Ønsker du mer informasjon og spørsmål om barnehagene, ta gjerne kontakt. Her er en kort presentasjon av barnehagene i Grimstad. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Læringsverkstedet Myråsen barnehage

Læringsverkstedet Myråsen ligger på en solfylt liten fjellknaus på Myråsen, ca 3. km fra Grimstad sentrum. Barnehagen har store fine lokaler som innbyr til lek og aktiv læring. Vi har et fantastisk uteområde tilrettelagt for utforskning og motorisk utfoldelse. Les mer om Læringsverkstedet Myråsen barnehage.

Læringsverkstedet Haugenes barnehage (tidligere Fevik)

Barnehagen ligger plassert i Haugeneskrysset på Fevik. Vi endret navn fra Fevik til Haugenes januar 2021. Vi benytter oss av våre flotte turområder i nærmiljøet og tar turer både til sjøen og skogen. Vi har et avgrenset uteområde for de minste barna, og med mer kupert terreng for de eldre barna. Les mer om Læringsverkstedet Haugenes barnehage.

Læringsverkstedet Hasla barnehage

Læringsverkstedet Hasla ligger i naturskjønne omgivelser på Søm. Barnehagen ligger i gangavstand til en rekke flotte turområder med blant annet Bøkeskogen naturreservat. Omgivelsene legger til rette for god lek, utfoldelse og fine opplevelser. Barnehagen er en del av Læringsverkstedets Solkollen-konsept, og har utvidet formålsparagraf. Vår barnehage skal være en del av «den gode barndommen» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Les mer om Læringsverkstedet Hasla Solkollen barnehage.

Hvorfor velge oss?