VELKOMMEN!

Læringsverkstedet Gimlekollen ligger i Bergtorasvei 8 på Gimlekollen i et stille og rolig boligområde, med fine turmuligheter like ved som blir flittig brukt hver uke til tur, opplevelser og lek.  Barnehagen startet opp i 2003 og er en treavdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. Vi har plass til 62 barn, hvorav 14 er i alderen 0-3 år og 48 barn er i alderen 3-6 år. Personalet i barnehagen består av pedagoger med førskolelærerutdanning, fagerbeidere og erfarne assistenter. 

Læringsverkstedet fokuserer på barns utvikling og læring. Barnehagen vektlegger at kombinasjonen lek og læring er gøy. Vi ønsker at barna skal bli aktive deltakere og ikke passive mottakere. Vi har et kreativt og fysisk utfordrende utelekeområde

Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk – førmatematikk og motorikk – kreativitet – natur & miljø – sosial kompetanse.