Skolestartere i Læringsverkstedet

Overgangen fra barnehage til skole er både spennende og skremmende på samme tid, både for barna og foreldrene. Plutselig er ikke det lille barnet ditt så liten lenger, og skal ut av de trygge rammene fra barnehagen og over i skolen og de forventningene som følger med skolegangen. Da er det viktig at både voksne og barn er godt forberedt og trygge i møte med den nye hverdagen. 

Margrethe Øien Løge har vært styrer i flere ulike barnehager, og har god erfaring med å etablere et tett og godt samarbeid mellom nærområdets skoler og det pedagogiske lederteamet i barnehagen for å sikre at overgangen blir så god som mulig, både for skolen, barna og foreldrene.  

Vi kjenner skolene og lærerne nokså godt etter flere års samarbeid, sier Øien Løge.  

Øien Løge mener at i tillegg til tett samarbeid med skolen, er det viktig at foreldrene er godt forberedt. Hun anbefaler et til to gode møter med foreldrene for å kunne gi mest mulig informasjon og svare på eventuelle spørsmål foreldrene har. Gjensidig informasjon om innholdet i barnehagen og skolens forventninger er viktig det siste året før skolestart.

For å forberede skolestarterne på den nye hverdagen, har jeg og erfaring med å lage faste aktiviteter og happeninger for alle som er skolestartere. For eksempel kan skolestarterne bli ei turgruppe med faste turdager som bare de er på. Ved å ha egne grupper kun for skolestarterne, kan man ha litt større ambisjoner i forhold til hvor turen går, enn vi kan med hele barnegruppen. Skolestarterne skal oppleve det lille ekstra med teaterturer og ulike besøk som resten av barnehagen ikke er med på. De har overnattinger i barnehagen, mange spennende aktiviteter og opplegg for å fremme mestring og forberede barna på skolestart og en litt annen hverdag enn barnehagen. 

Læringsverkstedet tror at en god rutine på hvordan barnehagen kan gi barna en god og trygg overgang fra barnehage til skole, er med på å gjøre det tryggere for både barna og foreldrene. Vi ønsker at barna skal oppleve samhold, vennskap og det å kjenne trygghet i gruppa. De skal trene på selvstendighet, det å ta imot felles beskjeder, knyte skoene sine selv samt jobbe aktivt med læringsglede og nysgjerrighet. Hvert år har vi flere hundre barn som begynner i skolen, og vi ønsker at de skal begynne der med en følelse av mestring, stolthet over hvem de er, og at de vet at de er verdifulle.    

Margrethe Øien Løge
Læringsverkstedet Billingstad barnehage