Kultur i Læringsverkstedet

Hvordan måler vi kultur?

Kulturindikatorer er en målbar praksis som peker på Læringsverkstedets visjon og verdier, og dermed bidrar til å drive, forme og opprettholde kulturen. Kulturindikatorene hjelper oss med å holde hverandre ansvarlig overfor verdiene våre.

Holding:
Vi skaper en atmosfære av velkommenhet. Dette er fundamentet for å skape en god dag for barn og voksen. Det er vår livsstil. Vi sier hei. Vi smiler. Vi har øyekontakt. Vi bekrefter barnets verdi.

Barna:
Vi ønsker alltid barnet velkommen ved å si «Så godt å se deg <barnets
navn>/Nå ble jeg glad for at du kom <barnets navn>» eller tilsvarende.

Voksne:
Vi ønsker alltid den voksne velkommen og sier deres navn. Vi ønsker dem også en god dag når de drar.

Holdning:
Vi er genuint interessert i deg, uansett hvem du er, hvordan du tenker og hva som betyr noe for deg.

Barna:
Barna i våre barnehager er enkeltindivider, ikke grupper. Vi er aktivt med i barnets aktivitet gjennom dagen. Når barnet blir hentet, takker vi barnet for en konkret ting som vi har opplevd sammen i løpet av dagen (også om det kun handler om et smil eller ord).

Voksne:
De skal oppleve det som om de er den aller siste kunden i verden. Vi viser interesse for hva som opptar dem. Vi avdekker deres behov når det gjelder deres og barnets hverdag. (Og vi respekterer dem om de ikke ønsker at vi skal «bry» oss med deres hverdag). Vi sier «ha det» og ønsker god dag.

Holdning:
Vi har det ryddig, fordi det er med på å underbygge det å oppleve seg velkommen. Ryddighet handler ikke om petimeter, men om systemer og ha orden i «galskapen». Alt har sin plass, uten at det trenger å være «striglet» og upersonlig.

Barna:
Sammen med barna gjør vi rydding til en lek, og barnet lærer slik hvordan vi tar vare på ting og at det å holde det ryddig verken er kjedelig eller at det tar mye tid.

Voksne:
Vi gir de voksne tips og råd om hvordan de kan bidra til å gjøre rydding til en lek hjemme.

Holdning:
Vi yter det lille ekstra for at både barn, voksne og våre kolleger skal få en bedre hverdag. Og vi er fleksible. Hver enkelt ansatt finner sin egen måte å gjøre det lille ekstra på.

Barna:
Barna er vår hovedprioritet og det opplever de hver dag, ut over det som kan forventes av oss. For hvert barn skal oppleve at det er verdifullt, uansett situasjon.

Voksne:
Vi sier ofte «ja», når de voksne spør. Vi kommer også med egne initiativ og forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre hverdagen deres litt bedre, vi kan kjøre hjem parkdressen til voksne som glemte den.

Holdning:
Vi overrasker barn, voksne og kolleger med gode handlinger.

Barna:
Vi kan overraske med hvordan vi ønsker barna velkommen. Vi kan overraske i hva vi gjør i hverdagen. Vi kan overraske barn som er syke.

Voksne:
Vi kan overraske voksne med kaffe om morgenen (og så kan det kanskje etter hvert bli en del av servicen), gjøre noe hyggelig for dem ved henting og levering (eks grønnsakssuppe på ettermiddagen).