Hjerteprogrammet i praksis

Hjerteprogrammet er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet.

Hjerteprogrammet er et pedagogisk program omkring sosial kompetanse alle barna i våre barnehager blir godt kjent med. Hjerteprogrammet er satt på toppen av all vår pedagogiske virksomhet og er nært knyttet opp mot visjonen vår; at vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene, og hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er med på å gi barna en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet.

Vårt brennende ønske og mål er at alle barn skal oppleve at de har en verdi som seg selv, og at alle er nødvendige for helheten. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifull hver eneste dag.

Hjerterud bamse

For barnas trivsel og sosiale utvikling.
Hele dagen har vi fokus på barnets trivsel og sosiale utvikling. Samspill er noe en kan jobbe med i alle situasjoner i løpet av dagen. Hvordan er vi mot hverandre når vi leker sammen, rydder, spiser er på tur etc. Vi voksne har hovedansvaret for at det er en god og trygg atmosfære i barnehagen. Vi har definert ulike områder vi voksne skal være bevisst på via vår personalsol.

Vi jobber mye med å bygge gode team i barnegruppen, få til gode lekesoner og samspill. Det benyttes mange aktiviteter for å fremme samspill og måltidene er et samlingspunkt hver dag der hvert barn blir inkludert i den gode samtalen.

I samlingsstundene er det Læringsvennen vår Hjertrud som representerer hjerteprogrammet i mange ulike tema og prosjektarbeid. Vi jobber også mye sammen med alle de andre Læringsvennene, samtidig har Hjertrud en egen dag i uken der hun har en egen samling med fokus på sosial kompetanse; hjertesamling. Her blir barna kjent med tegnefigurene Mats og Mille som er to barn i barnehagealder som det er laget mange historier om knyttet til temaene i hjerteprogrammet.

Mange barnehager har utviklet egne tursekker der de tar med alt materialet til Hjerteprogrammet med på tur.

Hjerteprogrammet en del av vår personalkultur
Hjerteprogrammet er vår norm og ramme for kultur i barnehagen. Det rommer vårt barnesyn, vår lederrolle, våre felles rammer for samspill som utdypes videre i vår verdiplattform.

Hjerteprogrammet gjenspeiles i vår kultur som voksne i barnehagen. Vi skal være gode rollemodeller for barna og da må vi også være gode kolleger med hjerte for hverandre. Det fokuseres mye på relasjonskompetanse, både som opplæring via vårt akademi og via kollegaveiledning.

En søt historie
Hver dag har vi ett hjertebarn i samlingsstund. Da skal både barn og voksne dele gode ord til dette barnet. Ordene skrives ned på et hjerte, som barna får med seg hjem.

For en av guttene som hadde fått gleden av å være hjertebarn, var dette så stort, at han ville ha foreldrene til å lese ordene på hjertet for ham hver kveld, før han la seg, med hjertelappen godt bevart under hodeputen.

Vårt brennende ønske og mål er at alle barn skal oppleve at de har en verdi som seg selv, og at alle er nødvendige for helheten. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifull hver eneste dag.

"Vi brenner for at alle barn skal føle seg verdifulle!"

Hans Jacob Sundby og Randi Sundby