Foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for at vi skal oppfylle vår visjon om at vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

Vårt løfte til foreldrene er at vi sammen skal skape en sosial læringsarena som setter gode spor! Det innebærer at vi har respekt, anerkjennelse og forståelse for hverandre, slik at vi sammen sikrergod kommunikasjon.

Elin G. Skjulestad i Læringsverkstedet Longum naturbarnehage i Arendal, har vært barnehagestyrer i 14 år og sier at god kommunikasjonen og dialog er avgjørende for å få samarbeidet til å fungere.

«Jo tettere og bedre dialogen er mellom foreldrene og barnehagen – jo bedre møter man de fleste utfordringer. Man er selvsagt avhengig av å ha god kommunikasjon begge veier, men vi mener at barnehagen, som en profesjonell institusjon, har hovedansvaret for at kommunikasjonen flyter godt», forteller Skjulestad.

Når barna begynner i barnehagen, er det viktig å etablere et godt foreldresamarbeid med en gang. I førstegangssamtalen mellom barnehagen og foreldrene legger man vekt på å dele informasjon.

«Informasjon om barnets første leveår, om barnet har spesielle behov, om de har vært utsatt for noe som kan påvirke utviklingen det første leveåret. Videre er foreldrerollen, forventninger til barnehagen, grunnleggende behov som mat, søvnrytme, om de har smokk og kosebamse noen eksempler på viktig informasjon. En slik dialog er viktig i det første møte med barnehagen", forteller Skjulestad.

«Det er også viktig for oss at foreldrene tar seg tid til en prat med oss når de leverer og henter barnet sitt i barnehagen. Det beste møtestedet for å utveksle informasjon mellom hjem og barnehage er hente- og bringesituasjonen.»

Det er veldig betydningsfullt dersom foreldrene engasjerer seg i innholdet i barnehagen og at de kommer med ærlige tilbakemeldinger på et så tidlig tidspunkt som mulig.

«Vi opplever at foreldrene er mer bevisste på hva de ønsker for sitt barn nå enn før. De stiller flere spørsmål og det er veldig bra! Da er de med på å hjelpe oss å drive barnehagen fremover, og sammen kan vi heve kvaliteten på innholdet i barnehagetilbudet vårt.

«Å få tilbakemeldinger opplever vi svært viktig, særlig med tanke på at vi da lettere kan forstå hverandre og at vi sammen raskt kan finne gode løsninger» sier Skjulestad.

Samarbeidet med foreldrene er lettere når foreldrene holder seg oppdatert.

«I barnehagen må vi være flinke til å lytte til foreldrene og gi ut informasjon som de har behov for. I tillegg vil vi at foreldrene leser informasjon som sendes ut. Samarbeidet fungerer nemlig best når begge parter holder seg oppdatert» sier Skjulestad.

Gjennom godt samarbeid med fokus på den gode dialogen sikrer vi å skape en sosial læringsarena som setter gode spor!