Det fysiske lek og læringsmiljø

Vi legger stor vekt på det fysiske. Læringsmiljøet skal være innbydende, spennende, utviklende og ryddig. Det skal være lett å finne frem og lett å velge hva en har lyst til å leke med.

For at barna skal oppleve vår visjon "Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse" i praksis, spiller det fysiske miljøet en viktig rolle. Det fysiske miljøet har innvirkning på hvordan barna utvikler seg både fysisk, psykisk, intellektuelt og sosialt. Derfor blir også det fysiske læringsmiljøet ofte kalt den 3. pedagog.

I Læringsverkstedets barnehager har vi egne rom, eller verksteder i tillegg til avdelingene, som knyttet opp mot de 5 dagstemaene:

Matterommet:

Hjerterommet:

Språkrommet:

Natur/forskerrommet:

Kreativitetsrommet: