Sports Kindergartens

Pedagogisk idrett, er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. Pedagogikken kommer før idretten, slik at idrett, lek og bevegelse anvendes for å nå pedagogiske mål. Det kan for eksempel være å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.