Læringsverkstedet er Norges største, private barnehagekjede og den eneste nasjonale barnehageaktøren i Norge, hvor begge eierne er pedagoger. Vi er et selskap som drives med stort engasjement og delaktighet fra eierne våre.

Læringsverkstedet har som mål å utvikle og drifte Europas beste barnehager, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å gjøre en god jobb. Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

Vi bruker «Hjerteprogrammet», vårt eget program for sosial kompetanse, for å styrke barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill. Vi har også vårt egenutviklede pedagogiske program, Lekende læring, samspill og mestring, innenfor fagområdene mattelek, språk, natur, kreativitet og sosial kompetanse.

Til sammen er vi nærmere 5000 ansatte og 18 000 barn i organisasjonen vår, som består av i overkant av 200 barnehager i Norge.

5000 ansatte er mye kompetanse samlet på ett sted! Derfor fokuserer vi på og legger til rette for, en tydelig delekultur i Læringsverkstedet. Deling bidrar til nye spørsmål, tanker og løsninger. Vi lærer sammen med hverandre og utvikler oss både som mennesker og organisasjon.