Deltid i barnehage

Alle barnehager har egne vedtekter som regulerer blant annet åpningstider, ferier, mattilbud og eventuelt delte plasser. Det er ikke alle barnehager som tilbyr deltidsplasser. Dersom det søkes om deltidsplass i en barnehage som tilbyr dette, må det sendes inn ny søknad om man senere ønsker fulltidsplass.

Barnehagenes vedtekter er tilgjengelig på barnehagenes hjemmeside.