Skrevet 17. aug. 2020 av Kari Kragset

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse – med Kari Pape på laget

Nyheter

Vi kan med glede fortelle at Kari Pape begynner som fagutvikler i Læringsverkstedet 17.08. Kari sitt engasjement for barns beste er godt kjent i de fleste barnehager, og vi ser frem til å ha Kari med på laget i Læringsverkstedet.

Kari har en solid kompetanse på barnehagefeltet og allerede i 2000 kom hun ut med boka «Æ tror dem søv». Siden den gang har Kari jobbet med å holde oss «våkne i forhold til hvor viktig voksenrollen er for barnets trivsel i barnehagen. Kari er genuint opptatt av å skape gode barnehager hvor det er godt å være. I løpet av mange år har Kari bidratt til å holde oppe det viktigste budskapet.

Som Kari sier selv:

«Mitt hovedfokus er relasjonen mellom mennesker; mellom voksne, mellom voksne og barn og mellom barn. Jeg er opptatt av hvordan vi som barnehageansatte kan bidra til at barn opplever trygghet i møte med andre mennesker og bygger et godt, realistisk selvbilde.»

Kari er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk. Etter 16 år som pedagogisk leder og styrer i egen barnehage i Oslo, valgte Kari i 2004 å legge ned barnehagen for å satse for fullt som forfatter og foredragsholder. I tillegg til kurs og kompetanseheving for barnehagepersonale har hun også holdt en rekke foreldrekurs, ofte i regi av barnehager. Denne våren har hun også gitt ut to bøker om lek og inkludering, en bok rette mot barnehagelærere og en bok rette mot barnehagemedarbeidere Kari sitt hovedfokus har alltid vært det ansvaret de voksne har i møtet med barn. Kari har gjennom disse årene opplevd hvordan voksnes væremåter, holdninger og relasjoner bidrar til å påvirke barns oppvekst, læring og utvikling

Nå står en ny og spennende tid foran oss i Læringsverkstedet, med Kari med på laget. Sammen med alle våre barnehageansatte skal vi fortsette det viktige arbeidet med at alle barn skal få oppleve at de er verdifulle.