Skrevet 29. sep. 2020 av Kari Kragset

Tips til godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen

Foreldretips

Sammen skal vi skape en sosial læringsarena som setter gode spor. Det innebærer at vi har respekt, anerkjennelse og forståelse for hverandre slik at vi sammen sikrer god kommunikasjon. Et godt samarbeid er viktig for at vi sammen skal få verdens viktigste verdier til å vokse.

Vi har fått 5 gode tips fra førskolelærer Elin G. Skjulestad som er barnehagestyrer i Læringsverkstedet Longum Naturbarnehage i Arendal.

  • Del informasjon. I første samtalen mellom hjem og barnehage legger man vekt på å bli kjent med hverandre og dele informasjon. Det kan være informasjon om barnets første leveår, om barnet har spesielle behov, om noe har skjedd som kan påvirke utviklingen det første leveåret. Andre tema kan være forventninger til barnehagen når det gjelder mat, søvnrytme, om barnet har smokk og kosebamse eksempelvis.

  • Ta tid til en prat i forbindelse med levering og henting i barnehagen. Dette er det beste møtestedet for å utveksle informasjon mellom hjem og barnehage.

  • Engasjer deg i barnehagens innhold og kom med ærlige tilbakemeldinger. Å få tilbakemeldinger opplever vi som svært viktig, særlig med tanke på at vi lettere kan forstå hverandre og at vi sammen raskt kan finne gode løsninger.

  • Vær bevisst og still spørsmål. Det hjelper oss å drive barnehagen fremover, og sammen kan vi heve kvaliteten på innholdet i barnehagetilbudet vårt.

  • Informer og hold deg oppdatert, også i koronasituasjonen vi har nå. Samarbeidet mellom barnehagen og de foresatte fungerer best når begge parter informerer og holder seg oppdatert.