Skrevet 23. jul. 2019 av Jonas Skirbekk

Tips til godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen

Sammen skal vi skape en sosial læringsarena som setter gode spor. Det innebærer at vi har respekt, anerkjennelse og forståelse for hverandre, slik at vi sammen sikrer god kommunikasjon. Et godt samarbeid er viktig for at vi sammen skal få verdens viktigste verdier til å vokse.

Vi har fått 5 gode tips fra førskolelærer Elin G. Skjulestad, som er barnehagestyrer i Læringsverkstedet Longum Naturbarnehage i Arendal.

  1. Del informasjon. I første samtalen mellom hjem og barnehage legger man vekt på å bli kjent med hverandre og dele informasjon. Informasjon om barnets første leveår, om barnet har spesielle behov, om de har vært utsatt for noe som kan påvirke utviklingen det første leveåret. Andre tematikker kan være forventninger til barnehagen, mat, søvnrytme, om de har smokk og kosebamse.
  2. Ta deg tid til en prat i forbindelse med levering og henting i barnehagen. Dette er det beste møtestedet for å utveksle informasjon mellom hjem og barnehage.
  3. Engasjer deg i innholdet i barnehagen og kom med ærlige tilbakemeldinger. Å få tilbakemeldinger opplever vi som svært viktig, særlig med tanke på at vi lettere kan forstå hverandre og at vi sammen raskt kan finne gode løsninger.
  4. Vær bevisst og still spørsmål. Det hjelper oss å drive barnehagen fremover, og sammen kan vi heve kvaliteten på innholdet i barnehagetilbudet vårt.
  5. Informer og hold deg oppdatert. Samarbeidet mellom barnehage og foresatte fungerer best når begge parter informerer og holder seg oppdatert.

Gjennom godt samarbeid med fokus på den gode dialogen sikrer vi å skape en sosial læringsarena som setter gode spor!