Skrevet 24. jun. 2022 av Kari Kragset

Tilvenning dag for dag

Foreldretips

I Læringsverkstedet ønsker vi en fleksibel tilvenning som er tilpasset det enkelte barn og foreldrene. Vi har her skissert opp hvordan de første dagene i en tilvenningsperiode kan se ut. Det er imidlertid svært viktig at foreldre og barnehagen har en god dialog og justerer dagene sånn at barnets behov er ivaretatt. Barnehage og foreldre blir enige om lengden på tilvenningsperioden.

Dag 1: Velkommen til oss. Denne dagen brukes til å ønske barn og foreldre velkommen, vise rundt på avdelingen/basen og bli kjent med hverandre. Tilknytningspersonen til barnet ditt tar imot dere, og vil være deres nærmeste kontaktperson de første dagene. Denne dagen er dere ca 2 timer i barnehagen, og dere er tilstede og har hovedansvaret for barnet hele den tiden. På den måten blir vi bedre kjent med barnet og dere foreldre. Barnet får en garderobeplass og dere blir vist rundt på avdelingen. Her blir det gitt informasjon om avdelingens rutiner og innholdet i ukedagene. Før dere reiser hjem, avtales tid for den andre tilvenningsdagen.

Dag 2: Andre tilvenningsdag handler om å fortsette å bli kjent med barnet. Dere kommer til avtalt tid og det er tilknytningspersonen som ønsker dere velkommen. Denne dagen er dere ca 2-3 timer i barnehagen, avhengig av hvordan dette passer inn i forhold til barnets dagsrytme. Foreldrene er i samme rom som barnet og lar tilknytningspersonen få mulighet til å bli bedre kjent med barnet. Dersom det passer, kan foreldrene forlate rommet en kort stund etter avtale med barnet. Om det er mulig så er det lurt å benytte denne tiden til en liten oppstartssamtale med pedagogisk leder. Vi ønsker gode råd og tips for å bli bedre kjent med barnet deres og viktig å høre om det er spesielle ønsker/behov vi skal ta hensyn til.

Dag 3: Den tredje dagen starter etter avtale med tilknytningspersonen til barnet ditt. Tilknytningspersonen tar imot dere også på dag 3 og i dag vurderes det om barnet kan være alene en liten stund i barnehagen. Benytt gjerne tiden til en liten oppstartsamtale med pedagogisk leder. Foreldrene avtaler med barnet at de kommer tilbake senere og sier «ha det». Barnet kan være med å spise lunsj denne dagen. Dersom barnet skal sove i barnehagen, anbefales det at det er foreldrene som legger og tar opp barnet.

Dag 4: En kort normaldag dersom barnet er klar for det. Også på dag 4 blir dere tatt imot av tilknytningspersonen. Denne dagen varer fra 4 timer til ut dagen, avhengig av ditt og barnets behov og barnehagens anbefaling og når dere begge er trygge på de voksne og avdelingen/basen. Vi tar hensyn til barnet og barnets tempo denne første tiden, og vi ser an om barnet trenger noen ekstra dager med tilvenning sammen med foreldrene. Vi anbefaler at dere derfor planlegger korte dager de første ukene, da barnet gjerne blir sliten av så mange nye inntrykk.

Hver morgen skal dere kjenne at dere er velkomne i barnehagen, med smil og øyekontakt skal både barnet ditt og du oppleve at dere er verdifulle for oss. Les mer her.

To jenter lager kunst av naturmaterialer. Her lager de et hjerte med blader.

I Læringsverkstedet sine barnehager skal hensynet til barnets beste alltid komme først, og alle ansatte i Læringsverkstedet skal alltid ha barnet i fokus. Dette håper vi at dere som er foreldre merker hver dag! Les mer her.