Skrevet 23. jan. 2023 av Kari Kragset

Takk for at akkurat du elsker akkurat meg

Følelsen av å ha en voksenperson som er til stede og tilgjengelig, har mye å si for barnets opplevelse av trygghet. For at barnet skal kunne utvikle seg på en god måte, har det behov for å føle seg elsket og ivaretatt.

Av: Karina Waldemar, fagutvikler i Læringsverkstedet.

Allerede i 0–6 måneders alder lærer barnet hvordan egen atferd påvirker omgivelsene, og hvilke reaksjoner det får på signalene som det sender ut. For eksempel vil et gråtende spedbarn som blir trøstet, oppleve at det er mulig å få omsorg. Dersom et barn opplever foreldrene som trygge og forutsigbare, vil barnet føle seg ivaretatt og kan bruke oppmerksomheten sin til å utforske verden og gjøre seg nye erfaringer, i stedet for å søke etter trygghet. Måten barnet blir møtt på, påvirker utviklingen av barnets hjerne og danner grunnlaget for selvfølelsen og opplevelsen av trygghet. I tillegg til fysisk trygghet, som å dekke behovet for søvn, mat, stell og varme, har også den emosjonelle tryggheten betydning for barnets utvikling.

Emosjonell trygghet
Emosjonell trygghet bidrar til å kunne etablere nære og tillitsfulle relasjoner. Det er en viktig faktor for å utvikle et godt selvbilde og for å lære å regulere og håndtere sine egne følelser på en hensiktsmessig måte. Her kommer noen tips til hvordan du kan styrke den emosjonelle tryggheten hos barnet ditt:

1. Vær tilgjengelig enten det er for mat, stell, søvn eller selskap. Vær bevisst på mobilbruk i møte med barnet. Ser du på en skjerm samtidig som du for eksempel mater barnet ditt brytes kontakten mellom dere. Barnet trenger å se ansiktet ditt, høre stemmen din, ligge på fanget, få et smil, ha blikkontakt, kjenne huden din, bli vugget i armene dine, leke «borte-tittei», bli sunget for og lest for. Dette viser barnet at du er der for det uansett hva.

2. Vis følelsesmessig omsorg ved å være til stede for barnet når det trenger trøst eller støtte. Ikke prøv å avlede gråten med leker eller lyder for å få barnet til å slutte å gråte. Når vi gir barnet en rolig og sensitiv trøst, opplever barnet at foreldrene tåler barnets følelser. Selv om barnet ditt virker utrøstelig, har trøsten likevel stor betydning.

3. Aksepter barnet som det er. Selv om det ikke alltid føles sånn, ønsker barn i utgangspunktet å spille på lag med oss foreldre. Når vi viser at «jeg er glad i deg akkurat som du er», opplever barnet at det er elsket uansett hva.

Betingelsesløs kjærlighet
Alle mennesker har et behov for å føle seg elsket. Betingelsesløs kjærlighet er en dyptgående form for kjærlighet som ikke er avhengig av verken betingelser eller forventninger. Det betyr at man elsker barnet uansett hva det gjør eller hvem de er, og man forventer ikke noe tilbake. Din betingelsesløse kjærlighet er viktig for at barnet ditt skal få en opplevelse av å være verdifull. Den er avgjørende for barnets lykke her og nå, og inn i fremtiden.