Skrevet 11. jun. 2021 av Kari Kragset

Svømmeopplæring for 5 åringene

Nyheter

Nyere undersøkelser viser at barns svømmeferdigheter blir dårligere. Bare 4 av 10 barn på fjerde trinn klarer kompetansemålet. Å lære seg å svømme kan redde liv, både ens eget og andres. Dette er faktisk en kunnskap man kan dø av om man ikke har den. Dette viser viktigheten av å starte opplæringen tidlig, og i Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage er vi så heldige å få muligheten til å ta med 5 åringene i bassenget hver uke.

Blogginnlegg:
Linda Jensen Horn
Styrer i Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage

Det er Statsforvalteren i Nordland som gir tilskudd til denne svømmeopplæringen i barnehager. Målet er at barna skal bli trygge i vann samt få et godt grunnlag for å lære å svømme senere. I Trålveien har vi nå holdt på med svømmeopplæring siden 2016. Vi har stadig utviklet våre opplegg, og de som er ansvarlige er trygge på hva de driver med og har gode rutiner rundt opplæringen. Vi benytter også basseng med utdannede badevakter som vi er i god dialog med rundt opplæringen.

Ved å drive tidlig svømmeopplæring/vanntilvenning allerede i barnehagen, er man bedre rustet for den mer organiserte svømmeopplæringen i skolen. En slik ordning i barnehagen er også med på å jevne ut sosiale forskjeller. Det er mange familier som verken har mulighet eller økonomi til å prioritere ukentlige turer til basseng. Da er det ekstra stas at vi i barnehagen kan gi barna denne opplevelsen helt gratis. Alle barnehager har mulighet til å søke om tilskudd til svømmemidler, men det er dessverre de færreste som gjør det. Vi vil gjerne oppfordre flere til å prøve det ut, for en ting er at det er en ferdighet man trenger, en annen ting er at det er kjempegøy!

Vi mener at det er livsviktig at barn lærer tidlig å svømme.

Å kunne holde seg flytende og å svømme er etter vår mening noe alle bør få mulighet til å lære seg i tidlig barnealder. Hos oss erfarer vi at barna alltid starter svømmeopplæringen med ulike forutsetninger. Noen har aldri vært i basseng før og trenger elementær tilvenning i vann, tåle å få vann i øynene og lignende, mens andre er trygge i vannet og har mer erfaring etter besøk på badeland eller ferieturer til varmere strøk.

Opplæringen foregår primært i basseng, og hos oss får hvert barn rundt 20 timer opplæring i bassenget. I år har vi hatt en gruppe på 13 barn og vi er i skrivende stund klar for å ta ferdighetsmerker. Vi har to ulike ferdighetsmerker som vi benytter oss av, Vannmerket og Hvalmerket. Vannmerket handler om vanntilvenningsøvelser og anbefales brukt innen begynneropplæring 4-5 år. Hvalmerket dekker kjernefunksjonen dykke. De aller fleste klarer hvalmerket etter endt svømmeopplæring, men dette året ser vi at flere strever. Grunnet Covid-19 har bassenget vært stengt i lengre perioder, og vi har mistet mye av kontinuiteten i opplæringen.

For både å få barna trygge i vann og jobbe med ferdigheter, er det viktig med mye repetisjon og ikke minst å gjøre det lekent. Vi oppfordrer også barn og foreldre til å øve hjemme, særlig i forhold til vanntilvenning. Mange øvelser kan gjøres i badekaret/dusjen for å venne seg til å få vann i ansiktet. Barna er veldig stolte når de får det til og forteller at de har øvd seg hjemme.

Svømme i havet

Mestringsfølelsen er ubeskrivelig.

De ansatte som er fast med på denne ordningen byr mye på seg selv og viser slik for barna at lek i basseng er morsomt. Vi bruker ingen flyteringer/armringer eller flyte-egg, da vi mener disse gir en falsk trygghet. Vi er opptatt av at barna skal få kjenne på den nærmest vektløse følelsen i vann, og vi jobber med balansen gjennom ulike leker og øvelser. Vi har investert i en del utstyr vi bruker, slik som rokkeringer, ulike gjenstander for å dykke etter og flytebrett som vi bruker primært til å flyte på ryggen med. Mange barn er opptatt av å lære seg å svømme raskt, men vi viser og forklarer dem at å dykke og holde seg flytende er ferdigheter du trenger før du skal begynne med svømmeteknikker. Vi har alltid litt engstelige barn som helst ikke vil og da er det viktig at de får den tiden de trenger. Vi er med og pusher dem litt, samt at de pusher seg selv når de ser at bestevennen får til. Og mestringsfølelsen er ubeskrivelig. Det er mye heiarop og high-fives som preger stunden i bassenget.

Samtlige voksne som er med på disse svømmetimene, skal ha livredningskurs, og de oppdaterer livredningskurset en gang i året, vår eller høst. Fra neste år skal vi også ta med enkle elementer fra livredning inn i svømmeopplæringen for 5 åringene.

Å drive med svømmeopplæring krever også en god avklaring i personalgruppa, for det er ikke til å legge skjul på at det er en større belastning for de som er igjen i barnehagen når 3 ansatte drar av gårde med kun 6-7 store barn. Vi har en felles forståelse for viktigheten av denne opplæringen, og til nå har vi opplevd stor rift om å få være med som ansatt. I tillegg til oppvarmet basseng har vi også våtdrakter vi benytter oss av i havet. Men dette er for spesielt interesserte ansatte som tåler nordnorske forhold.

Gjennom denne opplæringen får vi en fantastisk kontakt med ungene og de viser oss mye tillit.

Vi kjenner oss heldige som har mulighet til å gi ungene våre denne opplevelsen og viktige kunnskapen, og tilbakemeldingene fra foreldre er udelt positive. Ungene går og gleder seg til det blir deres tur og vet at når de kommer opp i førskolegruppa, da starter morroa.

Svømme i basseng

FLERE ARTIKLER: