Skrevet 18. feb. 2021 av Kari Kragset

Suksessfaktor i koronapandemien i Læringsverkstedet Brekkåsen idrettsbarnehage

Lavt sykefravær hos barn og ansatte, mye uteliv og fysisk aktivitet, ernæringsrik mat og god smittevernatferd i koronapandemien har vært en suksessfaktor hos Læringsverkstedet Brekkåsen Idrettsbarnehage.

I Melhus kommune, utenfor Trondheim, ligger Læringsverkstedet Brekkåsen Idrettsbarnehage. I koronatiden har Læringsverkstedet Brekkåsen Idrettsbarnehage hatt tydelige planer og god organisering, tatt smitteverntiltakene på alvor, hatt tradisjonelt mye utetid og servert mat hver dag. I tillegg har det vært lavt sykefravær i barnehagen. Regionleder i Trøndelag, Anne Berit Lyng Malmo, er svært fornøyd.

«At de har klart å ha minst like lavt sykefravær også under denne pandemien er forbilledlig. Det gjør at jeg er veldig godt fornøyd med smittevernarbeidet i barnehagen og det gode samarbeidet og kommunikasjonen med foreldrene. De har hatt tett og aktiv kontakt med foreldrene angående tiltak og varsling/håndtering av eventuelle sykdomstegn. De har dessuten prøvd å ha sterkt fokus på at livet i barnehagen for barna skal være så aktivt og innholdsrikt som i en «normaltilstand», sier Malmo.

«Smitteverntiltakene skal være tydelige på voksennivå, samtidig som barna læres opp til en enkel, personlig smittevernatferd – vaske hendene osv. Mye uteliv og fysisk aktivitet i barnehagen har blitt prioritert, og dette er jo et viktig fokusområde for dem som idrettsbarnehage. Variert uteliv har en større effekt når det gjelder å holde seg friske. Når de da topper dette med å ha et sterkt fokus på både ernæringsmessig riktig mat og at barna skal oppleve matglede og trivsel rundt måltidene, så ser også dette ut til å ha en sterk helsegevinst på en god og regulert måte i forhold til smittevern», forteller Malmo.

Styrer i Læringsverkstedet Brekkåsen barnehage, Hjørvard Bjørnbeth, sier det har vært en tid der alle ansatte gjorde en kjempejobb og hadde nye rutiner å følge i barnehagen da alt stengte ned i mars i fjor.

«Vi fikk med oss hele personalgruppa for å arbeide sammen om både gode planer og interne rutiner. Vi passer på og minner hverandre om å følge rutinene gjennom hele hverdagen. Foreldrene setter pris på gode og tydelige rutiner. Utstrakt god håndhygiene og mye rengjøring av leker og overflater har gitt resultater. Samtidig har vi hatt stort fokus på en sunn og god livsstil også utenfor barnehagen.

«Jobben har blitt en enda viktigere del av livet til mange.»

Vi har snakket mye om gode klær og betydning av frisk luft, skikkelige måltider og mye aktivitet i fritida når «samfunnet» ellers er litt i hvilemodus. Dette har vi kommunisert til foreldre også ved flere anledninger. Ankelsokker er byttet ut med ullsokker», humrer Bjørnbeth.

Foreldrene har også vært en del av «dugnaden». Bjørnbeth sier de har tatt sin del av jobben ved å være utrolig påpasselig med å ha «litt syke» barn hjemme et par dager ekstra.

«Vi ser helt klart effekten av det her denne tiden. Samtidig har ansatte tatt tak for å holde seg på jobb da de for alvor føler de blir satt pris på samt at de ser at de er en viktig del av samfunnet. I tillegg til at jobben har blitt en enda viktigere del av livet til mange», forteller Bjørnbeth.

Malmo sier det er svært viktig å ha fokus på de ansattes engasjement og prioriteringer rundt både aktiviteter, uteliv, ernæringsriktig kost og matglede, pluss koronapandemien opp i det hele.

«De ansatte må være gode forbilder, tilretteleggere, med-lekere og inspiratorer. Da vil man lykkes i å få en aktiv og glad friskusgjeng av barn og voksne. Brekkåsen har bevist at det går an, og vi ser den store helsegevinsten det har gitt både barn og ansatte. Foreldrene melder tilbake at dette preger også de valg familiene gjør på fritida.

«Dette er noe VI vil få til – sammen!»

Det hersker ingen tvil om at styrer, Hjørvard, brenner for dette. Du kan i løpet av uka se han ofte i aktivitet med barna, inne som ute, og plutselig har han steppa inn på kjøkkenet. Slår noen pasninger med fotballen på tur til og fra møter, setter seg ned og prater med noen barn når de spiser, tar lunsjen sammen med dem en dag, viser interesse for den maten som lages og skryter av aktive ansatte og aktive barn. Da er man både et godt forbilde og inspirator. Da viser leder at dette er et reelt fokus «fra toppen» og gir et «etterlatt inntrykk» i og til alle ledd om at dette er noe VI vil få til – sammen!

Tallenes tale er jo klar: Eksepsjonelt lavt sykefravær blant barn og ansatte og gode tilbakemeldinger på både brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen viser at Brekkåsen har lyktes – til gangs» og fortjener honnør», sier Malmo.

LES OGSÅ: