Skrevet 28. okt. 2020 av Kari Kragset

Smallart - La barna slippe kreativiteten løs

Nyheter

I Læringsverkstedet Tønsåsen Naturbarnehage produserer barna egne kunstverk igjennom det vi kaller for «smallart»:

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (Rammeplan for barnehager.)

Barnehagen, en Reggio Emilia-inspirert barnehage, ønsker og jobber for at barna til enhver tid skal ha tilgang på et rikt utvalg materiale. Derfor legger vi til rette for det vi kaller for «smallart» med variasjoner igjennom hele året.

«Et barn som ikke får nok materiell og utstyr og dermed ikke nok muligheter og utfordringer, vil bli rastløs, vil kjede seg og kanskje finne på negative og forstyrrende handlinger.» (Eli Torbergsen Barnehagens rom, s73.)

«Smallart» er litt det samme som landart, men aktiviteten foregår mer på gulvet eller bordet inne. Vi setter frem et rikt materialutvalg på ensfarget, gjerne mørkt underlag. På flere bilder er duken f.eks svart. Til jul er det fint med en rød velurduk for eksempel. Siden vi er en naturbarnehage, bruker vi helst skåler av metaller, glass eller tre. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kvaliteten på naturmaterialer, fremfor å bruke plast. Skålene er fylt med mosaikkflis, naturstein, glassperler, skjell, korker og annet naturmateriale. Vi bruker f.eks krydder i skålene i desember måned. Her er det bare fantasien som stopper oss. Dette mikser vi med gjenvunnet materiale, f.eks knapper, brusflaskekorker og lignende. I tillegg til dette materialet legger vi frem gamle puslespillrammer, runde trebrett og bilderammer som barna kan lage sine kunstverk inni. Hvis barna ønsker det, kan vi ta et bilde av det de lager for å henge opp, ta vare på eller sende til mamma og pappa.

Når barna er i denne kreative prosessen, observerer vi at det telles, sorteres og jobbes med symmetri. De hjelper hverandre, deler, endrer på uttrykket underveis, de er dypt konsentrert og fantaserer og ønsker at alle sammen skal se på det de har laget.

«Kreativitet handler like ofte om en psykisk som en fysisk opplevelse og erfaring. Kreativitet kan både virke frigjørende og den kan frigjøres i møte mellom barn og materialer, eller gjennom kunstneriske opplevelser. Kreativitet er det å kunne skape, eksperimentere, og utforske potensialer i materialer.» (Nina Odegard, Gjenbruk som kreativ kraft, s.24.)

I løpet av dagen eller uka dette står fremme, sorteres alt tilbake i hver sin skål som en del av aktiviteten. Barna synes det er veldig artig å sortere tilbake i riktig skål. Smallarten kan stå fremme på denne måten i flere dager til vi ser interessen går over. Da må vi enten supplere med noe nytt spennende materiale, eller rydde aktiviteten bort en periode. Men det er svært viktig at materialet er organisert godt og lett tilgjengelig i en skuff eller hylle slik at det lett kan tas frem igjen.

«Et verksted er et sted med materiell og utstyr som hører sammen og som er nødvendig når man skal undersøke, lage, forme og lære. (...) Et verksted kan også oppbevares i en kasse som kan flyttes etter behov.» (Eli Torbergsen Barnehagens rom, s.71.)

Resultatene av smallarten blir ulike fra barn til barn, akkurat så ulik som vi mennesker er. I motsetning til puslespill som blir likt hver gang og som etter hvert blir lite utfordrende og kjedelig, så gir denne aktiviteten mulighet for at barna lager et nytt uttrykk hver gang.

«Kreativitet fordrer en vilje til å ikke vite hva resultatet av prosessen skal bli.» (Nina Odegard, Gjenbruk som kreativ kraft, s.24.)

Vårt inntrykk er at alle barna liker denne type aktivitet, også de som ikke liker bordaktivitet. Poenget er at det må være rikelig med materiell og at noe av det som tilbys har en «touch av magi».

Her er det bilder fra lignende aktiviteter opp igjennom de årene vi har jobbet med smallart.

Blogginnlegg:
Aud Synnøve Dybvad
Pedagogisk leder i Læringsverkstedet Tønsåsen Naturbarnehage

Litteraturliste:
Nina Odegård (2015) Gjennbruk som kreativ kraft, Oslo: Pedagogisk forum
Eli Torbergsen (2007) Barnehagens rom, Oslo: Pedagogisk forum