Skrevet 7. apr. 2020 av Kari Kragset

«Skybasert» samhold og «strømming» av digital hjertevarme - om ledelse i disse koronatider.

Nyheter

Samhold og tillit er to ord som har fått forsterket betydning i løpet av de siste ukene. For i usikre tider så blir det viktigere enn noen gang å holde sammen, skape ro, og ha tillit til hverandre.

Det er godt å se hvor omstillingsdyktig vi barnehagefolk er, for er det noe barnehagefolk vet, så er det at planer og praksis ikke alltid stemmer overens. Vi må justere, tilpasse og endre på dagens innhold for at det skal bli til beste for alle. Aldri tidligere har hverdagen blitt snudd så opp ned som i disse koronatidene, og da er det godt å ha en solid plattform å stå på. Det er godt når vi står sammen, når vi deler kunnskap og kompetanse, og når det blir pekt ut en tydelig vei. Til tross for at vi ikke er helt sikre på hvor veien går så har vi tillit til hverandre. Det kjennes bra når vi kan låne litt trygghet og ro fra vår nærmeste leder, en ro som gir grobunn for å stå støtt sammen.

Omstillingsevnen har også vist seg tydelig gjennom «vår nye digitale hverdag. Fra alle ledd i Læringsverkstedet ser vi en strøm av «digital hjertevarme» og barnehagene «strømmer» samlinger, eksperimenter, bursdagshilsener og påskejakt. Tror ikke noen av våre barnehager har dette i hverken årsplan, eller månedsplan for mars 2020.

Vi skal nå møte noen av våre hverdagshelter der ute i barnehagen, og få en liten situasjonsrapport på hvordan de har opplevd disse første ukene. Vi har derfor tatt en «digital runde» ut i noen av våre barnehager for å høre hvordan de opplever hverdagen i disse tider.

Astrid Kristine Krogh, styrer i Læringsverkstedet Lyngmo barnehage

Jeg opplever det som trygt å være styrer i denne koronatiden. Jeg føler meg godt ivaretatt av regionleder og ledelsen som er superflinke til å "holde i alle tråder". Jeg opplever at informasjonen er tilstrekkelig. Hvis jeg hadde trengt mer har jeg alltid mulighet til å spørre. Regionleder oppleves helt suveren. Hun ligger alltid ett hakk foran, er ivaretakende, rolig, hyggelig og klar i sine uttalelser.

Foreløpig tenker jeg at jeg har utviklet Teams-bruken og internettmulighetene til barnehagen. Vi har lært mye siden vi ikke er fysisk sammen. Jeg håper også at de ansatte kommer styrket ut av denne "selvstendighets"- perioden der de har hatt mulighet og tid til å bli mye mere kjent i Læringsverkstedets «digitale verden» (opplæringsvideoer, ressursbank, PBL Mentor etc). Jeg har fått bekreftet at de ansatte har store ressurser.

Cathrine Frøiland – styrer i Læringsverkstedet Skoger og Nøstodden barnehage

Jeg opplever god støtte fra både mitt nettverk, regionleder og Læringsverkstedet sentralt.. Jeg føler meg som en del av et større fellesskap i Læringsverkstedet der det er en god balanse mellom tydelig formidlede forventninger til meg som leder og omsorg og støtte for meg. Jeg føler meg både sett og verdsatt som leder, - som igjen fører til økt motivasjon og ønske om å gjøre en ekstra innsats fra min side.

Man må kommunisere med både ansatte og foreldre på en annen måte enn før, og det er vanskeligere å "se" alle. Man må opprettholde relasjonen gjennom digitale flater, og det kan være tidkrevende. Det å finne andre arbeidsoppgaver og "sysselsette" personalet er også helt annerledes, og krever mye av meg som leder.

Jeg synes det er positivt at vi alle nå blir bedre på å kommunisere på digitale flater, og noe av denne kompetansen som man nå opparbeider seg, kan man ta med seg når vi returnerer til normale tilstander igjen (eks. kanskje vi kan gjennomføre ledermøtet med to av lederne på Teams dersom de ikke kan være fysisk tilstede i barnehagen?). Betydningen av å bli sett og verdsatt, samt det å være en del av et fellesskap har blitt tydeliggjort for meg den siste tiden. Jeg tenker at jeg som leder kommer til å være enda mer opptatt av å skape "vi"-følelsen i personalgruppen i tiden fremover!

Tora Fonnes – Pedagogisk leder Læringsverkstedet Maurtua Skien

Dette er en unik og spesiell situasjon for alle, og lederansvaret man har som pedagogisk leder har plutselig blitt en veldig annerledes oppgave på mange måter, og det stilles andre krav til en i disse tider, spesielt med tanke på kontakt med foreldre.

I Læringsverkstedet opplever jeg meg veldig godt informert, gjennom flere kanaler. Både gjennom Yammer, Mykid nyhetsbrev og at både leder, regionleder og styrer er synlige. Det er ryddig informasjonsflyt, etter hvert som nye føringer og retningslinjer dukker opp. Styrer/styrere har vært veldig på og vært snare med å videreformidle informasjon på en ryddig måte. Styrer er alltid tilgjengelig for spørsmål og veiledning og har vært utrolig tydelig på hva vi skal gjøre og hva som forventes av en nå. Veldig glad for mine styrere og jobben de gjør. Samtidig vil jeg få frem at styrere har skrytt veldig av sin regionleder som også har vært veldig tilgjengelig for dem. Dette skaper en stor trygghet i denne situasjonen, at vi vet at også våre styrere får informasjonen de trenger.

En ting jeg vil ta med meg videre er hvordan jeg har blitt mer «kjent» med personalet i disse tider og ser enda mer tydelig hvor de trenger mer veiledning og bli mer trygge. På hjemmekontor har personalet lest seg opp på veldig mye, sett webinarer og satt seg mer inn i både rammeplan, PBL mentor HMS og blitt mer kjent med alle kanalene vi bruker. Jeg ser også mer tydelig hvor fantastisk flinke de er og hvor lærevillig de er. De er også fantastisk flinke til å ta kontakt med hverandre og samarbeide og gi hverandre tips om for eksempel nyttige artikler. Jeg ser viktigheten med at de alle får tid til å holde seg oppdatert og søke ny lærdom, som vi sammen kan bruke på avdelingsmøter og med barnegruppen/foreldrene og for at de skal bli mer trygge i sine roller

Kristina Svanberg - assistent- Gonveien barnehage, Larvik

Det er flott å være assistent i Læringsverkstedet i disse koronatider, og de innspill jeg har blir alltid hørt. Jeg opplever tilstrekkelig info fra Læringsverkstedet. Ukentlig oppdateringer.

Jeg får tilstrekkelig informasjon fra styrer og pedagogisk leder, og vi har daglige Teams-møter. Jeg er utdannet hjelpepleier, og føler jeg har innspill å komme med ifh til smitte. Det blir hørt.

Den største forskjellen i disse tider er som sagt, ekstra raus. Det er i tillegg viktig å oppdatere seg på mail som kommer, helg som ukedag. Særlig nye retningslinjer som blir lagt underveis. Når vi er tilbake i vanlig drift, tror jeg det er viktig med god evaluering, så vi er bedre forberedt til en annen gang. Det gjelder vel i hele Norge, verden i grunn. Dette er en unik situasjon, og utfordrende for mange barn. Vi savner barna ettersom vi er sammen med dem til daglig, og brått ble det stopp.

Hege Victoria Daffinrud, fagarbeider Læringsverkstedet Lillås barnehage

Jeg føler meg informert, sett og hørt. Jeg opplever at det er godt å få et faglige påfyllet og bli bedre kjent med hva og hvordan Læringsverkstedet jobber pedagogisk. Har også hatt tid til å bli godt kjent med ressursbanken.

Jeg har ikke tvilt eller følt meg usikker om at Læringsverkstedet har vært der for oss, foreldre og barn. Jeg føler meg stolt over å være fagarbeider i Læringsverkstedet med de kollegaene jeg jobber med og ledelsen som har jobbet godt på i disse tider med positive holdninger, informasjon og tilbakemeldinger. Jeg er også veldig fornøyd med å kunne jobbe på den måten vi har jobbet på til nå.

Jeg føler at jeg har fått full informasjon hvordan ting har utartet seg helt fra starten. Retningslinjer, endringer, hva og hvordan situasjonen kan og vil påvirke vår situasjon som ansatte i Læringsverkstedet. Også hyggelig med positive tilbakemeldinger om jobben vi gjør.

Birgitte, styrer, har stått på. Vi fikk mail hver gang det kom en endring eller informasjon fra dere, fra pressekonferansene og når dere har kommet med positive tilbakemeldinger, da har hun delt til alle på huset om å gå inn å lese på Yammer. Jeg har hatt kontakt med styreren vår via telefonen, mail og Teams hele veien. Jeg har også fått godt med informasjon om oppgaver som trengs og bli gjort og lesestoff skal leses.

Vi er en positiv gjeng på huset, men jeg vil nok ta med meg hvor godt det er å jobbe med disse menneskene jeg jobber med hver dag. Ytre disse meningene høyt for å vise hvor stor pris jeg setter på kollegaene mine og en typisk barnehagedag. Jeg vil også ta med meg hvor viktig det er å sette av tid til planlegging av aktiviteter og lek. Og lesing av fagstoff. Det er inspirerende, spennende og motiverende å kunne bruke tid på dette, avslutter Hege Victoria Daffinrud i Lillås Barnehage.

Akkurat nå oppleves hverdagen som usikker, men barnehagehverdagen vil en gang bli «normal» igjen.

En ting er vi imidlertid sikre på, nemlig at samhold og tillit er avgjørende for å skape trygghet til å gå videre fremover.