Skrevet 16. okt. 2019 av Jonas Skirbekk

Saubona - Reisehilsen fra Zululand

Læringsverkstedet støtter Zulufadders arbeid i området Eshowe i Sør-Afrika. I den forbindelse fikk vi reise til prosjektet og være med å se deres arbeid. Vi var med på hjemmebesøk på landsbygda, deltok i innkjøp og matutdeling. På Gratton School hadde vi to workshops med personalet som arbeider med barnehagebarna og de yngste barna på skolen.


Zulufadder har barnehage på Gratton School, og her kan barna gå videre til vanlig skolegang. Barna i barnehagen er delt i to grupper med to voksne i hver gruppe. Vi fikk en hjertelig velkomst med klemmer og sang, og barna viste stor glede i lek og aktivitet.

Tiden vi hadde sammen med personalet hadde fokus på lekende læring og verdiformidling. Det er spennende å dele erfaringer og tanker på tvers av landegrenser. Vi opplever at vi står sammen om felles verdier, at hvert enkelt barn er verdifullt. Vår egen hjerteboks skapte mye glede og inspirasjon, sammen med ulike spill, terninger og såpebobler. Med oss i kofferten hadde vi flere fallskjermer i gave til barnehagen. Det var utrolig spennende å vise personalet hvordan vi bruker fallskjerm i lekende læring og latteren satt løst når vi lekte sammen.

Dagen etter vårt besøk fikk vi raskt respons på at de hadde prøvd ut flere idéer og barna hadde ikke lyst til å avslutte aktivitetene. Rektor på skolen ble så inspirert at han ønsker å bruke idéer og tenkesett i hele skolesystemet.

En stor del av zulufadders arbeid er hjemmebesøk og matutdeling. Det ble sterke og rørende møter med familier som virkelig trenger hjelp. Familiene eier kun det de står og går i og er helt avhengig av hjelp for å overleve. Det ble tårer og smil om hverandre og besøkene berørte oss dypt.

Vi ser at hjelpen kommer frem dit den trengs mest. Vår støtte er med på å gi håp og en gnist for fremtiden. Flere familier som har fått hjelp har også fått mulighet til å sende barna til Gratton School. Vi håper alle som støtter Zulufadder fortsetter med dette og vi ønsker nye barnehager hjertelig velkommen inn i prosjektet.

Reisehilsen fra:
Hanne Frydenlund, Læringsverkstedet Ekornrud
Maria Korsvik, Læringsverkstedet Solkollen Hånes
Yvonne Lindstad, Læringsverkstedet hovedkontoret