Skrevet 2. feb. 2023 av Kari Kragset

Samisk kultur i Læringsverkstedet Furua barnehage

Læringsverkstedet Furua barnehage har gjennom mange år jobbet med samisk kultur på ulike arena og med forskjellig innhold. Barnehagen prøver etter beste evne å møte den samiske kulturen med samiske mattradisjoner, bruk av naturen, musikk, dans, kunst og duodji gjennom hele året, og ikke bare i uka rundt Samisk nasjonaldag 6. februar.

«Vi ønsker å gi et innblikk i hva vår barnehage gjør for å fremme samisk språk og kultur. Vi har pr. dags dato ingen samisktalende barn i barnehagen, men vi har ansatte med samisk kultur-og språkkompetanse. Som et godt verktøy i formidlingen av samisk språk og kultur bruker vi blant annet snakkepakken samisk og salaby. Der blir vi kjent med ulike eventyr, lærer enkle ord og sanger. Snakkepakken samisk er et godt verktøy som vi bruker i vårt arbeid med å formidle samisk språk og kultur i barnehagen», forteller Nina Kristensen, styrer i Læringsverkstedet Furua barnehage.

Det å synliggjøre samisk kultur er naturlig for deres barnehage som befinner seg så langt nord i landet.

«Vi omgås og omgir oss daglig med «det naturlig samiske». Bare det å ha beliggenhet nær naturen, være i naturen og bruke naturen som læringsarena, gjør at vi allerede der skaper bro mellom den norske og den samiske kulturen», sier hun.

Blant annet har barnehagen villmarskuke 3 ganger i året, hvor de har ulike tema alt etter hvilken årstid det er.


Furua same


«Når det er vår og sommer har vi tema som handler om hva som skjer når dyrelivet og naturen våkner til liv. Da har vi spesielt fokus på det å dra på gårdsbesøk, besøke samisk reinbeitedistrikt, utøve enkelt jordbruk i barnehagen og dra på turer med kanopadling og fiske. På høsten ser vi viktigheten av å ivareta det naturen gir oss av bær, men også innsamling av naturmaterialer som kan brukes ved senere anledninger. Vi sylter, safter og lager ulik gele av bær vi har høstet inn.

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen (Rammeplan for bhg.)

Reinslakting er også en stor begivenhet som vi deltar på hvert år. Der er vi med på hele prosessen fra å fange inn reinen med lasso til ferdig slakt. Vår kontaktperson i Siidaen er en trygg og god formidler som forteller og forklarer det som skjer gjennom hele prosessen. Vi henger også opp reinhjerter til tørking etter at de har ligget i saltlake noen dager, og barna er også med på denne prosessen. Dette er god tursnacks når barna er på tur», forteller hun videre.

Furua rein same

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst, kultur og mattradisjoner. (Rammeplanen for bhg.)

«Nå, i vinter- og vårperioden, hilser vi sola tilbake etter mørketida med sol- og fargefest. Vi jobber med ulike duodjiaktiviteter. Duodji er samisk kunsthåndverk/husflid. Naturmaterialer er en viktig ingrediens, der barna kan for eksempel flette armbånd, lage smykker med horn og tre, tove med ull osv. Vi har utstilling av samiske produkter som skaller, kofter, belter og liknende slik at barna kan se tradisjonelt samisk håndverk.»

«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. (Rammeplan for bhg.)

«Snart er det også tid for førskolebarnas årlige overnattingstur til Joatka fjellstue. Barna har da en lang ekspedisjon foran seg med hele tre kilometer på ski hver vei over vidda. Et av oppdragene for turen er å sette rypesnarer og røkte disse. Det er alltid stor spenning morgenen etter om vi har klart å lure rypa i fella.

Fjellstua er sjekkpunkt for Finnmarksløpet, og eierne har trekkhunder som vi får kose og leke med. Isfisking er også en morsom aktivitet på denne turen og er noe vi ofte gjør når vi er på vinterturer», meddeler hun.

Samisk kultur Furua barnehage
Barna i Læringsverkstedet Furua barnehage nyter vinterdagene ute.

Joik og samisk musikk er noe barna og de voksne er flinke til å høre på gjennom hele året.

«Gjennom bruk av joik og samisk musikk får barna og personalet innblikk i den samiske kulturverdenen. Vi har årlig besøk av samiske ressurspersoner som joiker og synger for oss. Dette synes barna er spennende og morsomt.»

I år forbereder barnehagen seg til samenes nasjonaldag.

«Den feirer vi med storsamling, ulike samiskinspirerte leker som lassokasting, aking på reinskinn, eventyrstund i lavvoen, skallekasting og reinsisten. Til festmat har vi bidus, søtbrød og rødsaft. Vi besøker med jevne mellomrom samisiida, hvor vi blir kjent med reindrifta gjennom ulike årstider. Her kjører vi bl.a rein, er med på kalvemerking og joik/fortellerstund», sier hun.

«Ønsker dere en flott feiring av samenes nasjonaldag.»

Lihkku Beivviin