Skrevet 5. nov. 2021 av Kari Kragset

Samarbeid med foreldre og barnehager for å forebygge smitte hos barn

Høsten og vinteren drar med seg ulike former for barnesykdommer og andre sykdommer. Og denne høsten opplever vi mange barn og ansatte med et lavere immunforsvar enn tidligere. All vasking, avstand og andre tiltak har gjort både små og store mindre robuste og mer mottakelig for ulike sykdommer.

Blogginnlegg:
Merete Jonsen
Styrer í Læringsverkstedet Øvre Neskollen Naturbarnehage

Kommunikasjon med foreldre:

Det er viktig at man snakker om hvordan samarbeidet bør være, og at det er en felles forståelse for hvordan dialogen mellom barnehage og hjem bør være. Barnets beste er i fokus hele tiden, og da er det viktig at barnehagen snakker med og lytter til foreldrenes synspunkter, samtidig som de lytter til våre tanker og observasjoner.

Alle barn reagerer ulikt på feber og annen type sykdom, og det er ofte i grenseland at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre. Noen barn fungerer bra med temperatur 38, 5 gr, mens andre barn da kan sovne over maten.

Det er derfor veldig viktig at de ansatte i barnehagen har en god dialog med hjemmet og uttrykker sine observasjoner på allmenntilstanden hos barnet.

Det er ikke alltid vi sender barn hjem på grunn av feber, men fordi allmenntilstanden til barnet ikke er bra. Vi kan bare tenke selv hvordan det er å dra på en tilstelning med mange til stede, der vi må være sosiale i timevis når formen er dårlig og en ønsker bare være hjemme på sofaen. Det er enklere når det er tydelige symptomer som for eksempel vannkopper, brennkopper, munn-, hånd- og fotsyken, men vi som jobber i barnehage snakker ut fra erfaringer og kan ikke stille noen diagnose. Det er derfor viktig at foreldrene tar kontakt med lege dersom de er i tvil.

Hvor lenge skal barn være hjemme?

Det er alltid et definisjonsspørsmål for hvor lenge barna skal bli hjemme. Det er like individuelt som at hvert enkelt barn er et eget individ. De har ulike terskler for hva de tåler og hvordan de reagerer. For oss er det viktigste at alle barn skal ha det best mulig i barnehagen. De har det ikke bra dersom formen ikke er på topp. Alle barn bør oppleve å ha nok utholdenhet til å kunne være sosial, være i lek og mestre aktivitetene som er i løpet av barnehagedagen på best mulig måte. Du kan lese mer her.

Når bør du holde barnet hjemme og hvilke symptomer bør du se etter?

 • RS-viruset er et luftveisvirus som normalt forekommer hos voksne og barn om vinteren, oftest mellom november og mars. Viruset gir hos de fleste forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber. 60-70 prosent av alle barn gjennomgår en RS-infeksjon i første leveår. Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under 2 år, kan imidlertid en begynnende RS-forkjølelse etter noen dager trekke ned i lungene og gi bronkiolitt. Dette er et virus som kan få store konsekvenser for spesielt små barn. Det er derfor viktig at lege kontaktes for å avdekke slike utbrudd raskt. Det er også viktig at barna holdes hjemme, slik at vi unngår smitte på en avdeling. Du kan lese mer om RS-viruset her.
 • Influensa. Typisk influensasymptomer er høy feber, muskelsmerter, hodepine og nedsatt allmenntilstand som kommer brått på, i tillegg til luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. Du kan lese mer om influensa her.

RS-virus og influensa opptrer ofte i barnehagene. De har relativt like symptomer, og her er vi nøye på det som kalles nyoppståtte symptomer. Det er vanlig at barn på denne tiden av året er snørrete eller får vondt i halsen, men det er viktig da at dette blir sjekket opp av lege. Barnehagen ønsker derfor tett dialog med foreldrene dersom slike tilfeller oppstår i barnehagen. FHI (Folkehelseinstituttet) sine anbefalinger er at barn skal være feberfri i minimum 24 timer før det kan gå i barnehagen, men det er også viktig og vurdere allmenntilstanden til barnet.


Hvordan er almenntilstanden? Vi forstår at det kan være frustrerende å måtte ringe arbeidsgiver om sykdom fjerde og femte dagen, men det er viktig å tenke at jo mer hvile og ro barnet får, jo større sjanse er det for at barnet holder seg lengre frisk etterpå. Og det blir mindre smitte i barnehagen.

 • Brennkopper. Brennkopper (impetigo) er en infeksjon som skyldes en bakterie. Den vanligste bakterien er staphylococcus aureus, også kalt "gule stafylokokker". Infeksjonen kan være kløende og smertefull, og den smitter lett fra person til person. Hudoverflaten er en viktig del av kroppens forsvar, og huden blir lettere infisert dersom huden er skadet av skrubbsår, insektsstikk eller eksem. Ansiktet, spesielt rundt nesen og munnen, er utsatt. Brennkopper er vanligst blant barn.
  Det finnes to former for brennkopper: Den ikke-bulløse og bulløse formen. Den ikke-bulløse formen er vanligst. Den begynner med små sår eller små blemmer som sprekker og får skorpe. Den bulløse formen kjennetegnes ved større blemmer som lett sprekker. Dette er langt sjeldnere og rammer hovedsakelig spedbarn. Barn med brennkopper kan komme tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll. Grunnlaget for skjønn må være når det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Les mer om brennkopper her.
 • Vannkopper. Hovedsymptomet er utslett som ofte begynner som runde røde flekker på brystet for deretter å spre seg over hele kroppen. I tillegg er det vanlig med nedsatt allmenntilstand og feber. Flekkene blir raskt til væskefylte blemmer. Etter noen dager danner det seg en skorpe som så faller av. Det blir vanligvis ikke arr med mindre blemmene blir betente. Men det kan skje hvis du klør og plukker på dem. Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. Les mer om vannkopper her.
 • Hånd-fot og munnsykdom. Dette er en virusinfeksjon som gir utslett i munn, på hender og fotsåler. Den forekommer først og fremst hos barn under 10 år, er svært smittsom og kan opptre i små epidemier. Det er ikke uvanlig at alle barna i et miljø smittes, f.eks. i en barnehage. Slike utbrudd har barnehagene store problemer med å stoppe, spesielt på avdelinger med små barn. Inkubasjonstiden er 4-6 dager før de første symptomene kommer. Ofte merkes den først ved at barnet mister matlyst fordi blemmene oppstår gjerne først i munnen og gjør det vondt å spise. Barnet kan komme i barnehagen igjen når feber har avtatt og barnets almenntilstand er bedre. Smitten sprer seg raskt, så vi oppfordrer på det sterkeste at barnet holdes hjemme til det spiser godt igjen og virker fornøyd. Les mer om Hånd-fot og munnsykdom her.
 • Noro- virus. Dette viruset er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mange folk samles, eller der folk bor tett. De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter at oppkast og diaré har gitt seg. Barna bør derfor holdes hjemme i 48 timer etter siste symptom. Dette er for å forhindre en epidemi. Dette er en sykdom det er vanskelig å bli kvitt, og den kan gjerne komme i ulike virusvarianter slik at enkelte familier risikerer å bli syke etter kort tid. Det er derfor ekstremt viktig at barn, foreldre og ansatte holder seg hjemme frem til de er symptomfri. Les mer om Noro-virus her.
 • Øyekatarr. Det er ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

  Det er opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn med symptomer på øyekatarr skal undersøkes av lege. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med øyekatarr-symptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Les mer om øyekatarr her.


FLERE ARTIKLER: