Skrevet 18. mar. 2022 av Kari Kragset

Ros fra foreldrepar

I Læringsverkstedet Fana Gård- friluftsbarnehage har de ansatte fått et nydelig og rørende svar fra et foreldrepar som roser dem som jobber i barnehagen. «Vi har rett og slett fått den barnehagen vi ønsket oss og «Leah» har fått en strålende start på livet», sier foreldreparet.

«Takk til alle der nede som tar så godt vare på gullet vårt! Også med tanke på de ekstra utfordringene som følger med henne», forteller paret videre.

De vet at «Leah» trengte ekstra oppfølging med tanke på allergien og omfattende eksem, og de ansatte taklet dette på en fantastisk måte.

Denne vinteren skulle barnehagen flytte tre jenter opp fra småbarn til storbarn. Jentene var jevngamle, bodde i samme nabolag og kom derfor til å ha mye å gjøre med hverandre i fremtiden, i tillegg til å være modne for alderen. Barnehagen hadde en god dialog med foreldrene fra da de begynte å tenke på oppflytting.

«Vi la tidlig en plan med pedagogene på de to avdelingene både for overgangssamtaler, tilvenning og tilknytning. Slik hadde vi alle planene klare da foreldrene kom og ønsket mer informasjon om hvordan vi tenkte overgangen i praksis», sier Anna Louise Darlington, styrer i Læringsverkstedet Fana Gårds- og friluftsbarnehage.

«I og med at «Leah» har omfattende allergi, var det også spenning og litt bekymring hos personalet som nå skulle få jentene på sin avdeling. Det er et stort ansvar å ha. Avdelingene hadde et møte der de fikk stille spørsmål og dele erfaringer, slik at nytt personale kunne bli trygge på nye rutiner før vi begynte tilvenningen. Vi hadde også overførings- og informasjonsmøte med begge avdelingene og foreldrene for å sikre at både personal og foreldre var trygge i prosessen og hadde samme informasjon», forteller Darlington.

Foreldrene satte stor pris på å bli møtt på denne måten, og fra første dag på storbarn har «Leah» stortrivdes.

«Vi foreldre fikk veldig god kontakt med dem som jobbet der og en svært god oppfølging. Det satte vi enormt pris på. Vi har en jente som stråler hver morgen og ettermiddag. Slikt varmer foreldrehjerter.»

«Vi er imponerte over den roen som møter oss hver eneste dag. De jobber godt sammen, opparbeider gode relasjoner, er rolige og flinke med barna og skaper et fantastisk læringsmiljø. Alt dette hadde de ikke klart å få til uten å være samkjørte og ha en tydelig plan», forteller pappaen.

Darlington ble veldig glad og takknemlig for denne tilbakemeldingen fra foreldreparet. Hun sier at de har fokus på relasjonsarbeidet med barna, samt det å ha en god relasjon til foreldrene og et grunnleggende solid samarbeid og kommunikasjon i den relasjonen.

«Vi er rause, men tydelige og vi tar gjerne foreldrene med i prosesser som berører dem. Dette gir dem medvirkning og gir oss unik forståelse og innsikt for deres perspektiv. Trygge foreldre gir trygge barn, noe som igjen gjør dette til en god barnehage for oss alle», sier styreren.

Fana barnehage

Læringsverkstedet Fana Gårds- og friluftsbarnehage

Les brevet foreldreparet skrev til barnehagen i sin helhet.

Hei!

Jeg er pappa til «Leah» som du hilste på i går. Jeg skriver til deg fordi det gikk opp for meg at vi aldri fikk lenke til foreldreundersøkelsen. Jeg vet ikke om det skjedde noe i forbindelse med at «Leah» ble flyttet opp til Høyloftet i desember? Siden vi aldri fikk svart på den, sender jeg en tilbakemelding på mail i stedet. Tenker at det kan være greit for deg som leder å få en tilbakemelding på at du har dyktige medarbeidere.

Vi har kun «Leah» og var svært spente da hun skulle begynne i barnehage. Etter å ha hørt mye godt om Fana gårds og friluftsbarnehage fra naboer og andre bekjente, samt hadde et ønske om å gi «Leah» en aktiv hverdag i naturen og sammen med dyr, valgte vi å søke plass hos dere. Det har vi ikke angret på.

Vi startet opp med Trine, Laila, Filip og senere Joachim og Kendall på Nordlys. Vi visste at «Leah» trengte ekstra oppfølging med tanke på allergien og omfattende eksem. Dette taklet gjengen der på en fantastisk måte. Både «Leah» og vi foreldre fikk veldig god kontakt med de som jobbet der og svært god oppfølging. Det satte vi enormt pris på! Vi hadde en jente som strålte hver morgen og ettermiddag. Slikt varmer foreldrehjerter.

Derfor var det knyttet stor spenning til hvordan det skulle gå da vi fikk beskjed om at dere ønsket å flytte «Leah» opp før tiden. På den ene siden var hun såpass eldre enn de andre på avdelingen at vi anså det som en stor fordel å få henne opp på storavdeling. På den andre siden var vi spente på hvordan det ville gå når hun ikke lenger skulle til Laila, Trine og Kendall lengre. Vi ble veldig glade da vi fikk oppfylt ønsket vårt om at «Leah» skulle få gå sammen med de to nabojentene. Dette er tre jenter som kommer til å henge sammen i mange år, så det betydde mye for oss.

Begge avdelingene jobbet veldig godt med å forberedelsene til overgangen. For oss var det viktig å få møte de nye voksne med tanke på allergien og jeg hadde en god prat med Morten, Merethe og Kari sammen med Trine. Vi satte stor pris på å bli møtt på en sånn måte.

«Leah» var veldig klar for bytte da dagen kom. Og for en overgang det ble! Fra første dag har «Leah» stortrives. Også på Høyloftet sier vi hade med smil om morgen og møter en gledesstrålende jente om ettermiddagen. Vi ser at hun har hatt en enorm utvikling på kort tid, spesielt med tanke på språket, men også motorisk og hvordan hun leker. Nesten hver dag forteller hun om dagen hun har hatt og vi ser på bilder sammen i appen. Både Nordlys og Høyloftet la, og legger ut bilder aktivt, og det er veldig kjekt for oss foreldre.

Vi har et veldig godt inntrykk av de tre på Høyloftet. Vi er imponerte over den roen som møter oss hver eneste dag. Skal nesten ikke være mulig med så mange barn. Vi ser tre voksne som jobber godt sammen, opparbeider gode relasjoner, er rolige og flinke med barna og skaper et fantastisk læringsmiljø. Alt dette hadde de ikke klart å få til uten å være samkjørte og ha en tydelig plan.

Vi har rett og slett fått den barnehagen vi ønsket oss og «Leah» har fått en strålende start på livet. Dere ser nesten henne mer til henne enn oss og hun kunne ikke fått en bedre plass å være.

Takk til alle der nede som tar så godt vare på gullet vårt! :) Også med tanke på de ekstra utfordringene som følger med henne.

Du må gjerne videreformidle til både Nordlys og Høyloftet.

Hilsen pappaen