Skrevet 25. aug. 2022 av Kari Kragset

Naturglede

Foreldretips

For at barn skal like å være ute i skog og mark, bli glad i naturen og ønske å ta vare på den, er det viktig at de får oppleve naturens eventyrlige mangfold.

Mange barn og voksne i barnehagen opplever at kontakt med naturen gir ny glede, energi og et godt samhold i gruppen. Det gjør noe med oss å se på himmelen, skyene, trærne, og når vi filosoferer sammen om hva vi tenker og opplever. Den friske luften, dagslyset og aktiviteten påvirker barna på en positiv måte. Barna lærer mye av å være på tur og begrepsverdenen utvides når de lærer å sette ord på det de ser. Barn som tidlig opplever gleden med å være på tur, vil ofte få et godt forhold til naturen, noe som vil prege dem gjennom hele livet.

o «Å ligge helt stille i gresset og høre vinder suse.»

o «Å kjenne spenningen inni seg ved å få klarte i et krokete tre og se ned.»

o «Å dele naturopplevelser med gode venner.»

o «Å utforske forandringer i naturen gjennom hele året.»

o «Å kjenne et regnskyll.»

o «Å bli kjent med hvor gamle trær er og finne mose og blomster i alle varianter.»

o «Å skape eventyr og et fantasiunivers av alt det rare vi finner ute i vårt nærmiljø.»

Undring

Vi lærer og utvikler oss ved å bruke fantasien med det vi finner i skogen. Vi leker Askeladden; «Jeg fant, jeg fant». Vi finner noe vi vil vise: «Se hva jeg fant!» Vi har vårt eget «univers» i «vår» skog der vi vet spillereglene. Vi har et samhold av oppdagelser og opplevelser som vi sammen har utforsket, og vi har brukt vår fantasi til å kreere spennende scenarier. Vi har prøvd utallige miljøeksperimenter og brukt forstørrelsesglassene til å se på hvordan de små krypene i naturen virkelig ser ut og hva de vi driver med.

Nysgjerrighet er en naturlig drivkraft til utvikling, undring og læring.

Nysgjerrig lek

Barn utforsker, erfarer og lærer gjennom å leke ute i naturen. Gjennom leken blir de bedre kjent med seg selv og omgivelsene rundt seg. I naturen bruker barna alle sansene til å skaffe seg egne erfaringer og tilegner seg kjennskap til begrensninger og hva de mestrer. Lek i naturen vekker en naturlig nysgjerrighet; «Hvor mye tåler denne greina?», «Hvem er jeg?», «Hva kan jeg klare sammen med andre?», «Hva klarer jeg alene?», «Hva finnes i denne tua?» og «Vil denne pinnen flyte på vannet?»

Sansene våre stimuleres slik at vi oppdager mer. Vi er vant til å se etter små forandringer fra dag til dag.

I barnehagen skal vi være begeistringssmittere og entusiastiske slik at det smitter over på barna. Hver dag er unik og har noe nytt med seg - grip dagen! Gjør man det, kan man nemlig lære mangt og mye.

Barna er ivrige og nysgjerrige av natur, og med et lekent utgangspunkt kan man lett jobbe med et miljøfokus i barnehagen. Miljøreglene er enkle og har tatt utgangspunkt i viktige områder som omhandler bruk og vern av miljøet. Les mer her.

Den voksnes egen holdning til miljø og naturvern er avgjørende for å skape miljøsmarte barn og barnehager. Vi må alle bry oss, og vi må alle gjøre en innsats for å ta vare på jorda for fremtiden. Les mer her.