Skrevet 12. aug. 2020 av Kari Kragset

Naturens magiske verden

Friluftsuka er godt i gang i Norges land. I Læringsverkstedets barnehager er det full aktivitet ute, og i Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage, bruker de naturen aktivt året rundt.

«Som Naturbarnehage har vi alltid vært opptatt av å gi barna gode erfaringer og opplevelser i naturen. Faktorer som faste grupper med barn og voksne og god tid, har gjort sitt til at både barn og ansatte har hatt en forutsigbar barnehagehverdag. Der alle har blitt sett og hørt og der vi sammen har funnet magien i naturen», sier Marianne Tiochta, styrer i Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage.

«Koronatiden har gitt oss enda bedre tid og fokus på alt det gode arbeidet som kan gjøres med naturen som læringsarena», foreller hun.

Nå er det Friluftsuke og blant annet har barnehagen vært med på et arrangement i regi av DNT (Norges turistforening) og «Turbotråkk».

«I år har alle barnehagene som har meldt seg på, fått en aktivitetspakke slik at mye kan arrangeres i egne nærområder. Vi har vært med på natursti, fortellerstund, grilling, svelesteking, og så avsluttet vi dagen med en liten konsert med vår egen musiker Stian Collier. Han samarbeider vanligvis med DNT rundt Turbotråkk når det har vært et felles arrangement.», sier Tiochta.

Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage har vært naturpartner siden 2010, og ansatte og barn er medlemmer av DNT. Personalet er stolte ambassadører for DNT, og de står for DNT`s visjon «naturopplevelser for livet».

Kristin Oftedal, fagsjef for barn og ungdom i DNT, sier det er en fantastisk mulighet å kunne oppleve verden utendørs.

«Du trenger ikke reise så langt, bruk heller de nære omgivelsene for å dra på dagstur. Det skal være gøy å gå på tur og utforske naturen. Alle kan være med, og det skal være en hyggelig opplevelse», forklarer Oftedal.

Oftedal sier at det bør være en lav terskel for å bruke nærområdet sitt. Dette momentet er det viktigste i Barnas Turlag.

«Det er ikke nødvendigvis slik at alle skal legge ut på store ekspedisjoner. Det å være ute bidrar til å skape et godt miljø i barnehagene samt gode relasjoner mellom barn og voksne. Det blir en annerledes kontakt, en ny arena», forteller Oftedal.

I Friluftsuka, og generelt i barnehageåret, har barnehagen gjort eventyrlige ting i naturen. Tiochta sier at vi sammen blir slått av naturens storhet og magiske verden.

«Sammen kan vi studere, undre, oppdage, respektere, sanke, smake, oppleve, erfare, fantasere og glede både barn og ansatte. Vi har fulgt naturens tempo og sett på endringene som skjer. I tillegg har vi opplevd naturen med hele kroppen og alle sansene.

Vi ønsker å fortsette og skape en hverdag som er god for alle, der alle blir sett og får utvikle seg i sitt eget tempo. Vi jobber etter prinsippet om at alt som skjer i barnehagen skal være til det beste for barnet.»

Her er noe av det Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage har gjort:

 • På insektjakt
  Her studerer og undrer vi oss over det som skjer, og vi lærer barna til å respektere alt liv.
 • Naturens spiskammers
  Gjennom hele året følger vi med på det som spirer og gror og hva som er spiselig i skogen. Barna er med og sanker, lager mat og smaker. De får være med å erfare hva som er spiselig i naturen.
 • På gjengrodde stier
  Turen må ikke alltid gå langs de opptråkkede stiene, kanskje kan det være spennende ting å oppdage og oppleve på nye steder også? Her kommer undring og fantasi frem.
 • Bruk av verktøy/utstyr
  Barna får prøve seg med bruk av ulike verktøy. De gjør seg erfaringer og lærer seg å respektere bruken av f.eks øks og sag.
 • Naturens rekvisitter
  Barna bruker naturen som rekvisitter i rolleleken, dette gir en lek der fantasien får rom, og en stubbe eller et tre kan bli hva som helst. I naturen er det også plass for at flere barn leker sammen og vi opplever mye mindre konflikter. Pinner og steiner er det nok av til alle.
 • Tømmerhogst
  Barna får erfare at ved å samarbeide kan de klare store ting, mye større enn de ville klart alene.
 • Hvilestund i hengekøya
  - Livet er best ute, det gir lav hvilepuls. Vi ønsker å gi barna glede og gode opplevelser som de tar med seg videre i livet.
 • Fortellerstund
  - Å høre et eventyr blant stubber og trær mens vinden suser, det gir magi det. Barna er med å fantasere og vi ser eventyret igjen i barnas lek senere. Barna opplever et fellesskap der det er plass til alle.
 • Naturen som scene
  – Barna skaper sine egne kulisser og setter opp egne forestillinger. Vi leter etter musikk, hva lager lyd?
 • Naturen som lekeplass
  – I naturen får barna brukt alle grunnbevegelsene. Trær og bratte bakker er naturlige lekeapparater. Barna opplever mestring ved endelig klare å komme opp den bakken de har prøvd på flere ganger. Vi er opptatt av å gi barna “mestringstro”. Styrke dem til å fortsette å prøve selv om noe er vanskelig.
  Mye utetid gir stor trivsel for både barn og voksne, og det gir mindre sykdom og konflikter mellom barna.
 • Nærhet til naturen
  -Faste grupper med barn og voksne har også gitt ro og trygghet til alle, også for de usikre barna. Relasjonen mellom barna og mellom barn/voksne har gitt trygge rammer som alle har blomstret i.